Wallenstam


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 700 (645)
Driftnetto (inkl underhåll) 429 (409)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 402 (409)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 394 (379)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 54 (22)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 53 (19)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 5.957 (5.724)
Fastigheter, Sverige 5.579 (5.420)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 3.151 (2.783)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 39 (42)
Nettoinvesteringar -214 (-339)
Kassaflöde efter investeringar -166 (-303)
Förändring kassa och bank 16 (67)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 7,5 (8,0)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 12 (12)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.010
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 98
Belåningsgrad (%) 72 (75)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 69 / 73
Kontor 14 / 15
Butiker 4 / 4
Industri/lager 6 / 2
Övrigt 7 / 6
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Wallenstam har för avsikt att växa inom de fyra storstadsregioner där bolaget är verksamt idag. I och med att fastighetspriserna närmar sig byggpriserna så har Wallenstam börjat projektera för enstaka byggprojekt.


© Constellator 1997-2003