JM


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 3.989 (4.556)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 846 (882)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 930 (672)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 530 (198)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 358 (156)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 8.606 (9.315)
Förvaltningsfastigheter, Sverige 6.680 (7.346)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 4.564 (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 163 (234)
Nettoinvesteringar 486 (-373)
Kassaflöde efter investeringar 395 (60)
Förändring kassa och bank -146 (46)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 10,6 (7,7)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 12,9 (9,5)
Redovisad soliditet 30 (25)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 878
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 96 (97)
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 16 / -
Kontor/hotell 45 / -
Butiker 6 / -
Övrigt 33 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
JM skall koncentrera fastighetsbeståndet. Bolaget räknar med att förbättrade resultat i bygg- och finansrörelserna skall leda till ett ökat resultat 1998.


© Constellator 1997-2003