PEAB AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 10.679 (10.580)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 871 (849)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 172 (145)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 105 (68)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 105 (47)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 5.551 (4.868)
Förvaltningsfastigheter 150 (151)
Exploateringsfastigheter 188 (140)
Tax.värde, totalt Sverige 64 (69)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 203 (145)
Nettoinvesteringar -313 (-355)
Kassaflöde efter investeringar 102 (-624)
Förändring kassa och bank 74 (-5)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 9,0 (9,8)
Redovisad soliditet 22 (23,5)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) -
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor - / -
Butiker - / -
Industri - / -
Övrigt - / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Vi har in på det nya verksamhetsåret noterat signaler om en ökande efterfrågan på bostadsmarknaden, även om det sker från en mycket låg nivå.


© Constellator 1997-2003