Skanska AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 54.847 (45.849)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 6.383 (6.262)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 2.358 (3.787)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 11.025 (4.841)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 7.505 (3.857)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 52.599 (51.506)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland 21.859 (21.238)
Tax.värde, totalt Sverige 18.094 (15.284)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar -1.309 (2.217)
Nettoinvesteringar 9.614 (-4.541)
Kassaflöde efter investeringar 13.076 (-2.125)
Förändring kassa och bank -85 (-468)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 38 (20)
Redovisad soliditet 36 (33)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige+Danmark (tkvm) 2.591
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 105
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 96
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 40 / 34
Kontor 32 / 44
Butiker 8 / 9
Övrigt 21 / 13
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
I USA fortsätter vår expansion genom etablerande av nya regionala marknader.


© Constellator 1997-2003