Sammanfattning av -97 års bokslut (bygg)

 

Följande tabeller sammanfattar boksluten för de börsnoterade byggbolag som även var noterade på börsen under 1997.
Not: belopp angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Med Kassaflöde avses kassaflöde före förändringar i rörelsekapital.

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
JM Bygg 3.989 530 8.606 163 486 12,9% 30% - 878
L E Lundbergs 1.241 2.480 11.523 1.239 951 - % 82% 11.892 1.271
NCC 29.581 -204 28.344 238 4.217 2% 33% - 944
PEAB 10.679 105 5.551 203 -313 9,0% 22% - -
Skanska 54.487 11.025 52.599 -1.309 9.614 38,1% 36% - 2.696

 Bokslut -97 Sammanfattn. Fastighetsbolag
Till hemsidan
© Constellator Fastighetsanalys AB 1997, 1998
(
www.constellator.se )