Fastighets AB Tornet


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.975 (1.693)
Driftnetto (inkl underhåll) 1.053 (865)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 904 (739)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 876 (747)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 363 (229)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 266 (448)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 15.226 (14.171)
Fastigheter, Sverige 12.935 (10.875)
Fastigheter, utland 1.376 (2.218)
Tax.värde, totalt Sverige 8.742 (7.588)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 538 (354)
Nettoinvesteringar -1.575 (370)
Kassaflöde efter investeringar -986 (793)
Förändring kassa och bank -14 (-25)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital 6,1 (5,4)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 6,8 (6,0)
Redovisad soliditet 27,0 (27,9)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 2432
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 298
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 92 (89)
Belåningsgrad (%) 65 (65)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 30 / -
Kontor 22 / -
Butiker 9 / -
Industri/lager 21- / -
Övrigt 17 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003