L E Lundbergföretagen AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning (fastigheter + investment) 2.435 (1.403)
Bruttoresultat fastigheter (efter avskrivningar) 738 (432)
Rörelseresultat, fastigheter (efter centrala administrationskostnader) 711 (405)
Rörelseresultat (fastigheter + investment) 1.937 (797)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 1.876 (695)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 1.660 (648)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 11.157 (10.585)
Förvaltningsfastigheter, Sverige 1.008
Tax.värde, totalt Sverige 3.728
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 1.377 (1.743)
Nettoinvesteringar -957 (-1.982)
Kassaflöde efter investeringar 420 (-239)
Förändring kassa och bank 28 (-37)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 84 (76)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.008 (1.249)
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 95 (95)
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 54 / 51
Kontor 16 / 24
Butiker 10 / 15
Övrigt 20 / 10
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003