Fastighets AB Norrporten


RESULTATRÄKNING (MKR) 981231 (971231)
Intäkter/Nettoomsättning 334 (246)
Driftnetto (inkl underhåll) 220 (168)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 186 (141)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 178 (138)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 92 (80)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 67 (63)
BALANSRÄKNING (MKR) 981231 (971231)
Balansomslutning 2.718 (2.517)
Fastigheter, Sverige - (-)
Fastigheter, utland -
Tax.värde, totalt Sverige - (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 981231 (971231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 107 (94)
Nettoinvesteringar - (-)
Kassaflöde efter investeringar - (-)
Förändring kassa och bank -10 (13)
NYCKELTAL (%) 981231 (971231)
Räntabilitet på totalt kapital 7,3 (7,6)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 36 (38)
 
 
FASTIGHETSDATA 981231 (971231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) -
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ytmässig uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor - / -
Butiker - / -
Industri - / -
Övrigt - / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1999
-


© Constellator 1997-2003