Drott AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 2.498 (2.439)
Driftnetto (inkl underhåll) 1.519 (1.438)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 1.334 (1.264)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 1.783 (1.566)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 1.247 (956)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 1.059 (495)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 24.087 (18.679)
Fastigheter, Sverige 22.093 (16.365)
Fastigheter, utland 1.228 (1.945)
Tax.värde, totalt Sverige 13.700 (12.158)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 738 (540)
Nettoinvesteringar -1.449 (1.076)
Kassaflöde efter investeringar -410 (1.848)
Förändring kassa och bank 127 (-81)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 42 (30)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 2.797
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 136
Ekonomisk uthyrningsgrad, Sverige (%) 94
Ekonomisk uthyrningsgrad, utland (%) 89
Belåningsgrad -
FÖRDELN. I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE) 
Bostäder - / 36
Kontor - / 47
Butiker/restauranger - / 7
Industri/lager - / 6
Övrigt - / 4
.

.

VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003