Realia AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 662 (405)
Driftnetto (inkl underhåll) 341 (208)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 291 (178)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 312 (164)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 142 (37)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 125 (35)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 5.120 (4.063)
Fastigheter, Sverige+Holland 4.935 (3.917)
Tax.värde, totalt Sverige 2.968 (2.221)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 105 (61)
Nettoinvesteringar -1.076 (-101)
Kassaflöde efter investeringar -969 (-82)
Förändring kassa och bank -7 (43)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 19 (17)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.063
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 8
Ytmässig uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad (%) 81 (82)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 56 / -
Kontor 22 / -
Butiker 9 / -
Industri/lager 8 / -
Övrigt 6 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003