Skanska AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 79.128 (62.435)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 7.823 (5.837)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 6.901 (4.376)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 6.862 (4.825)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 4.281 (2.782)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 51.338 (44.883)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland 6.919
Tax.värde, totalt Sverige 6.390
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 2.603 (2.347)
Nettoinvesteringar 1.834 (-2.586)
Kassaflöde efter investeringar 769 (4.933)
Förändring kassa och bank 2.088 (882)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 31,5 (27)
Redovisad soliditet 32,5 (30,7)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, totalt (tkvm) 1.055
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 2 / -
Kontor 56 / -
Butiker 10 / -
Övrigt 32 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003