PEAB AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 13.841 (12.616)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 1.026 (1.061)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 246 (280)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 162 (211)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 233 (145)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 6.575 (6.592)
Förvaltningsfastigheter - (-)
Exploateringsfastigheter 183 (144)
Tax.värde, totalt Sverige - (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 75 (303)
Nettoinvesteringar -311 (-583)
Kassaflöde efter investeringar 169 (-310)
Förändring kassa och bank 49 (-266)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,3 (10,8)
Redovisad soliditet 23,1 (20,4)
 
 
FASTIGHETSDATA 981231 (971231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) -
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor - / -
Butiker - / -
Industri - / -
Övrigt - / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003