NCC AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 37.460 (34.160)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 4.014 (3.328)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 1.364 (1.101)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 1.251 (730)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 838 (543)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 29.030 (28.459)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland -
Tax.värde, totalt Sverige 3.809
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 1.511 (1.283)
Nettoinvesteringar -542 (-289)
Kassaflöde efter investeringar -605 (592)
Förändring kassa och bank -764 (-474)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 10 (7)
Redovisad soliditet 34 (34)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 548
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 99
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 94
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor - / -
Butiker - / -
Industri/lager - / -
Hotell/restaurang - / -
Övrigt - / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003