Anders Diös AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 698 (801)
Driftnetto (inkl underhåll) 369 (443)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 279 (371)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 299 (373)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 143 (78)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 143 (78)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 4.562 (5.817)
Fastigheter, Sverige 4.144 (4.190)
Fastigheter, utland 0 (1.340)
Tax.värde, totalt Sverige 2.785 (2.898)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 151 (143)
Nettoinvesteringar 1.327 (-224)
Kassaflöde efter investeringar 1.352 (-111)
Förändring kassa och bank 28 (41)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital  (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 17,7 (13)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 832
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 96
Belåningsgrad (%) 85 (87)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 55 / -
Kontor 24 / -
Butiker 8 / -
Lager 6 / -
Övrigt 7 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003