1999  
1998  
1997  

 

Svenskt Fastighetsindex redovisar avkastning för 1998

(990527) Totalavkastningen på den svenska fastighetsmarknaden blev 1998 14,3%. Därav utgjorde direktavkastningen 6,8% och värdeförändringen 7,5%. Det innebär en ökning från föregående års totalavkastning med 3,5 procentenheter.

Enligt företaget Svenskt Fastighetsindex hävdar sig avkastningen på den svenska fastighetsmarknaden väl gentemot andra länder i Europa där motsvarande fastighetsindex publiceras.

 


 Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor. Det finns också en sida med viss information om planerade bostadsprojekt.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp