1998  

[an error occurred while processing this directive]

 

FöreningsSparbanken förvärvar kreditstock

(980824) FöreningsSparbanken och Folksam har i en gemensam principöverenskommelse idag enats om att FöreningsSparbanken ska förvärva Folksams kreditstock uppgående tilll ca 3 miljarder kr. Drygt 90% av krediterna är bolån och andra fastighetskrediter.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp