Marknadsför er!
Anmäl er sajt!

Annonsera gratis!

Beställ gratis nyhetsbrev

Bostadsbyggande

 

Nedan visas förväntat påbörjande av bostadsprojekt i olika kommuner. Redovisade prognoser för planerat bostadsbyggande omfattar både säkra och osäkra bostadsprojekt.

 

Bostadsprojekt 1999.
Kommun Antal lägenheter Antal småhus
Bollnäs 0 0
Enköping 15 65
Lidingö 80 20
Nyköping 0 20
Skellefteå - -
Södertälje 60 110

 

Bostadsprojekt 1998.
Kommun Antal lägenheter Antal småhus
Bollnäs 0 0
Enköping 135 30
Lidingö 104 0
Nyköping 25 5
Skellefteå 0 40
Södertälje 25 60

 

 

Click Here!

© 1998-2001
 Constellator