Utredare ser över förköpsrätten 

(020301) Regeringen beslutade idag om direktiv till en särskild utredare som ska se över förköpsrätten när det gäller allmännyttan. Utredaren får i uppgift att se över förutsättningarna för att förstärka möjligheterna för de boende i allmännyttans bostäder att förvärva sina hus för ombildning till kooperativa hyresrätter. 

Utredaren ska även se över möjligheterna för andra allmännyttiga bostadsföretag att förvärva allmännyttiga bostäder eller företag som ska säljas. Utredaren ska särskilt analysera de förslag som Allbo-kommittén redovisade i sitt betänkande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2003.

 

Regeringen tillsätter granskare av byggsektorn 

(020223) Regeringen tillsatte på fredagen en byggkommission som har i uppdrag att granska byggsektorn. Resultatet av kommissionens arbete ska redovisas senast den 15 oktober 2002. 

Kommissionen som nu tillsatts består av företrädare för närmast berörda statliga myndigheter och leds av Lars Eric Ericsson. I byggkommissionen ingår: Lars Eric Ericsson, landshövding Gävleborg Ines Uusmann, generaldirektör Boverket Ann-Christin Nykvist, generaldirektör Konkurrensverket Mats Sjöstrand, generaldirektör Riksskatteverket Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket

Byggkommissionens uppdrag är att föreslå åtgärder för att främja konkurrensen och motverka konkurrensbegränsande beteende - användandet av svart arbetskraft och kartellbildning - i bygg- och anläggningssektorn. Kommissionen ska också föreslå åtgärder för att hålla nere byggkostnader och höja kvaliteten. Dessutom ska kommissionen föreslå hur arbetet mellan berörda verk och myndigheter kan samordnas. Kommissionen ska arbeta utifrån ett tydligt konsumentperspektiv - bland annat vad gäller behovet av att säkra god kvalitet och hälsa, och samtidigt nå sänkta bygg- och boendekostnader.

 


Kommande beslut, utredningar och propositioner

- -

 
På en särskild sida sammanfattas utvalda propositioner.

Se även sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp