Ny rapport om fastighetsvärdering från Svenskt Fastighetsindex

(051025) Nu finns en ny rapport från SFI/IPD tillgänglig som granskar kvalitén hos värderingar i Svenskt Fastighetsindex. I rapport utreds exempelvis om värderingsantagandena är konsistenta och jämför dem med verkligt utfall.

Övriga publikationer innehåller detaljerad statistik över fastighetsmarknaderna i de nordiska länderna. Häri hittar man t ex information om totalavkastning, marknadsvärden, hyror, avkastningskrav samt kostnader och intäkter för olika fastighetstyper och delmarknader.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2005

Click Here!

Upp