[an error occurred while processing this directive] 1999  
1998  
1997  

 

Vasakronan köper central fastighet i Stockholm för 84 Mkr

(001101) Vasakronan förvärvar fastigheten Lagern 6 av Karolinska Institutet m fl ägare. Köpeskillingen uppgår till 84 Mkr. Fastigheten Lagern 6 är belägen intill Norra Bantorget och adressen är Vasagatan 52 i Stockholm. Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1870-talet och har byggts om på 1960-talet. Den uthyrningsbara arean är cirka 2 800 m², varav 2 100 m² är kontor och 300 m² butiker samt garage och lager. Fastigheten är uthyrd till sju företag med verksamhet inom bland annat utbildning och webbproduktion.

- Fastigheten är belägen inom en mycket intressant delmarknad som vi bedömer har god hyrespotential, kommenterar Christer Alvemur vice vd och chef för region Stockholm. Tidigare i år köpte vi en fastighet från Skanska Fastigheter i samma kvarter.

 

Nordisk Renting förvärvar fastigheter för 130 Mkr

(000918) Nordisk Renting AB förvärvar tre fastigheter från Europas ledande kuvert- företag Bong Ljungdahl AB för sammanlagt 130 miljoner kronor. Fastigheterna som ligger i Kristianstad respektive Nybro omfattar cirka 55.000 kvm och inrymmer bland annat Bong Ljungdahls huvudkontor.

Bong Ljungdahl är en snabbt växande internationell koncern och tillväxten sker i huvudsak med hjälp av företagsförvärv. Avyttringen av de aktuella fastigheterna är ett led i denna expansion. Ett långfristigt hyresavtal har tecknats med Bong Ljungdahl för samtliga fastigheter. Tillträde till fastigheterna sker den 19 september.

- Bong Ljungdahl hör till den typ av solida och långsiktiga hyresgäster som vi gärna samarbetar med, säger Göte Dahlin, VD i Nordisk Renting. Förvärvet är ett exempel på hur framgångsrika företag med en renodlad affärsidé väljer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Genom att långsiktigt hyra sina rörelsefastigheter istället för att själv äga dem, minskar Bong Ljungdahl nu sin kapitalbindning och skapar istället resurser för att växa.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp