[an error occurred while processing this directive]

 

(971209) Enligt Dagens Industri kommer Hiby (Stockholms Stads fastighetsbolag för industrifastigheter), av kommunen för 700 Mkr att tvingas köpa de fastigheter i vilka man bedriver verksamhet. Enligt oppositionen sker detta till överpris. Orsaken till affären påstås vara stadens dåliga finanser.

 

(971029) Hyresgästföreningen uttalar i Dagens Industri sitt missnöje med att allmännyttiga bostadsföretag delar ut sina vinster till ägarna, dvs kommunerna. Detta kan eventuellt komma att påverka kommande hyresförhandlingar, t o m systemet med att normera hyresnivårna till allmännyttan i stort. I förlängningen väcks dessutom frågan huruvida kommunerna egentligen bör äga bostadsföretag om dessa agerar som vilket privat fastighetsbolag som helst.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp