[an error occurred while processing this directive]

 

Vasakronan förvärvar fastighet i Göteborg för 150 Mkr

(991223) Vasakronan förvärvar fastigheten Gullbergsvass 16:1 i Göteborg av NCC Fastigheter AB. Köpeskillingen uppgår till 150 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning på 7%. Fastigheten har en lokalarea på 10 300 kvm samt garage.

Fastigheten Gullbergsvass 16:1 ligger i området Gullbergsvass där Vasakronan redan har en stark marknadsposition. Fastigheten byggdes 1985 och är på 10 300 kvm  med 60 garageplatser. Fastigheten kallas i folkmun för "Kromet" och har en karakteristisk förkromad fasad. Fastigheten är belägen på Gulbergs Strandgata invid Göta Älvstranden. 

Största hyresgäst är NCC som har sitt Göteborgskontor i fastigheten. 

 

Vasakronan köper fastighet av Skandia i Malmö

(990904) Vasakronan förvärvar fastighet av Försäkrings AB Skandia i Malmö. I fastigheten finns Skandias Malmö-kontor. Köpeskillingen uppgår till 117,5 Mkr.

Fastigheterna Bylgia 1 och 2 i Malmö ligger vid den inre hamnen. Lokalarean uppgår till drygt 8 800 kvm. Fastigheterna har ett mycket gott kontorsläge med närhet till centralstationen, flygbåtarna och SAS svävarterminal. Citytunnelns anslutning kommer att byggas i närheten av centralstationen. Skandia hyr samtliga ytor i fastigheterna.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp