NCC säljer fastighetsutvecklingsprojekt i Helsingfors 

(021216) NCC Property Development har sålt ett fastighetsutvecklingsprojekt i attraktivt läge i Helsingfors, Finland, till Nordisk Renting. Försäljningen har en positiv påverkan på NCC-koncernens resultat under fjärde kvartalet 2002. NCC Construction Finland har av Nordisk Renting fått i uppdrag att uppföra byggnaden, för ca 200 MSEK (22 MEUR). NCC Finland har samtidigt tecknat ett 15-årigt avtal med Nordisk Renting om att hyra fastigheten som sitt kontor.

Den aktuella fastigheten kommer att inrymma främst kontorslokaler med en yta om cirka 8 000 kvadratmeter. Fastigheten, som får ett attraktivt läge vid Mannerheimvägen, intill Helsingfors stadskärna cirka 20 minuters bilväg från flygplatsen i Vanda, beräknas vara färdigställd under sommaren 2004.

- NCCs strategi är att inte binda kapital i fastigheter utan att frigöra kapital för att utveckla nya projekt, säger Jorma Ahokas, VD NCC Property Development i Finland.

- Sedan en tid har NCC Finland haft behov av ett modernare och mer ändamålsenligt huvudkontor i Helsingfors med gott kommunikationsläge. Det är glädjande att detta nu kan förverkligas, säger Timo U. Korhonen, VD NCC Construction Finland.

 

Wihlborgs genomför bytesaffär med Peab rörande Klara Zenit 

(021213) I en bytesaffär om 240 Mkr med Peab förvärvar Wihlborgs resterande 25 procent av aktierna i Klara Zenit och avyttrar i huvudsak byggrätter. Affären genomförs per den 16 december. Wihlborgs balans- och resultaträkningar påverkas obetydligt genom affären. Till följd av affären kommer redovisning av minoritetsintresse och minoritetens andel att upphöra.

- Bytesaffären innebär att vi nu äger hela Klara Zenit, vars projektdel kommer att vara färdigställd i början av 2003. Försäljningen av byggrätter för bostäder är i linje med vår strategi att fokusera på kommersiella lokaler, kommenterar Mats Qviberg, styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB.

Vid fastighetsbytet har fastigheten Klara Zenit/Blåmannen 20 åsatts ett värde om 2 930 Mkr. Klara Zenit, vid Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm, omfattar totalt 65 000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är fullt uthyrd.

 

Drott säljer fastighet i Stockholm till bostadsrättsförening 

(021202) Drott har sålt en bostadsfastighet på Norrmalm i Stockholm för 72 Mkr, eller 18 700 kr per kvm. Priset är 24 procent högre än marknadsvärderingen per 2001-12-31 och motsvarar en direktavkastning om 4,3 procent.

Fastigheten Apelträdet 7, som är i behov av genomgripande renovering, har en uthyrbar yta om 3 852 kvm, varav 1 981 kvm bostadsyta (14 bostadslägenheter).

Köpare är en bostadsrättsförening. Överlåtelsen skedde per 2002-11-29 och försäljningsvinsten uppgår till 24 Mkr.

Hittills under 2002 har Drott sålt totalt 16 fastigheter för 740 Mkr med en försäljningsvinst om 220 Mkr före skatt.

 

Kungsleden säljer i Helsingborg 

(021127) Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt fastigheten Helsingborg Kolonien 27 och Kolonien 28.

Köpeskillingen uppgår till 97,5 Mkr och genererar en reavinst om 10 Mkr. Försäljningen har skett till en direktavkastning om 7,7 % baserat på köpeskillingen.

Som vi tidigare sagt tror vi på en hög aktivitetsnivå vad gäller köp och försäljningar under fjärde kvartalet 2003, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

 

NCC köper byggrätt för ny stor kontorsbyggnad i Stockholm 

(021118) NCC Property Development har köpt en byggrätt i Stockholms City för att uppföra en kontorsbyggnad om drygt 18 000 kvm. Säljare är Jernhusen AB.

Byggrätten löper längs med Kungsbron och norrut utmed Östra Järnvägsgatan till Norra Bantorget. Byggrätten innebär överdäckning av spårområdet och kommer att ha entréer ner till plattformarna.

Jernhusen AB har arbetat med planläggning för området och säljer nu den mark som kommer att exploateras av NCC.

- Förvärvet utgör en del av vår strategi att säkerställa tillgången på attraktiva byggrätter i marknadsmässigt intressanta lägen, säger Magnus Mannesson, VD för NCC Property Development.

- Hela området från Stockholm Central och norrut mot Norra Bantorget tillhör våra mest intressanta utvecklingsområden. Försäljningen är ett led i Jernhusens utveckling och förädling av Västra City, säger Lasse Jerbéus, VD för Jernhusen.

Byggrätten utgör en del av fastigheten Stockholm Norrmalm 5:1. Detaljplanearbetet pågår för området.

 

Skanska säljer fastighet i Stockholms city för 2,3 miljarder

(021030) Skanska säljer kvarteret Grävlingen i centrala Stockholm till DEKA Immobilien Investment GmbH, Tysklands största fastighetsfond. Försäljningspriset är 2.326 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 1.150 miljoner kronor.

Försäljningen är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls och försäljningsvinsten förväntas därför att redovisas antingen i det fjärde kvartalet 2002 eller under första halvåret 2003.

Tillträde beräknas ske i juni 2003 efter det att alla pågående byggnadsarbeten är avslutade.

Kvarteret utvecklades och byggdes av Skanska i början av 70-talet. I början av 2000 inleddes en omfattande renovering och tillbyggnad. Projektet och huset namnändrades till CityCronan och utökades med två våningar bostäder. Även nya kontorsytor har tillförts vilket därmed ökat den totala uthyrningsbara ytan.

CityCronan ingår i den revitalisering av Stockholms innerstad som påbörjades i slutet av 1990-talet, och är det första kvarteret i Östra City som moderniserats enligt detta koncept.

Byggnaden omfattar totalt drygt 42.000 kvm kontor, butiker, restauranger och bostäder.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp