[an error occurred while processing this directive]

Senaste 

Kvartal 1 -02 
Kvartal 4 -01 

 

Pandox säljer i Malmö och Säffle

(020503) Pandox har avyttrat hotellfastigheterna First Hotel Jörgen Kock i Malmö och Scandic Hotel Säffle.

Hotellfastigheterna överlåts för sammanlagt 60 Mkr, vilket innebär att Pandox gör en realisationsvinst om 28 Mkr. Fastigheterna tillträddes den 30 april 2002 respektive 2 maj, 2002.

Försäljningarna påverkar Pandox resultat, exklusive reavinster, för årets resterande 8 månader negativt med cirka 1,5 Mkr.

- "Pandox följer sin strategi. Försäljningarna är ett led i bolagets renodling mot stora hotellfastigheter i större hotellmarknader och försäljningarna ökar ytterligare Pandox förutsättningar till nya förvärv", säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.

 

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Stockholm

(020425) Wallenstam säljer en bostadsfastighet i Solna, Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 27,5 Mkr vilket indikerar en direktavkastning om 3,8 %. Köpare är en bostadsrättsförening som tillträdde fastigheten den 19 april.

 

Castellum investerar för 260 Mkr och säljer för 77 Mkr

(020411) Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, köpt och beslutat om investeringar i fastigheter för 260 Mkr och sålt sju fastigheter för totalt 77 Mkr med en sammanlagd vinst om 17 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har avyttrat en bostadsfastighet om 2 685 kvm belägen i Kålltorp i östra Göteborg. Försäljningspriset uppgick till 28 Mkr med en vinst om 9 Mkr.

Fastighets AB Corallen har avyttrat totalt fem fastigheter för 47 Mkr med en vinst om 7 Mkr. Försäljningspriset uppgick till 26 Mkr. Vidare har en lager- och industrifastighet om 1 712 kvm i Gislaved sålts för 4 Mkr och en kombinerad lager- och kontorsbyggnad om 6 405 kvm i Jönköping till ett försäljningspris om 13 Mkr. Dessutom har en kontorsfastighet om 906 kvm belägen i Värnamo sålts för 4 Mkr.

Fastighets AB Briggen har avyttrat en mindre bostadsfastighet i Helsingborg till ett försäljningspris om 2 Mkr. Under april har dotterbolagen Harry Sjögren AB och Eklandia Fastighets AB i en affär förvärvat fem fastigheter om sammanlagt 33 000 kvm i Storgöteborg för totalt 172 Mkr. Corallen har under april förvärvat en kontorsfastighet om 5 665 kvm i Växjö för 55 Mkr. 

Harry Sjögren AB äger en fastighet utmed Söderleden i Mölndals kommun som innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 3 400 kvm uthyrningsbar lokalarea. Bolaget kommer där att uppföra en fastighet innehållande kontors-, utställning/ butiks- och lagerytor. Hela projektet är kostnadsberäknat till drygt 30 Mkr.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp