[an error occurred while processing this directive]

Kvartal 2 -02 
Kvartal 1 -02 

 

Kungsledens första halvår - forstsatt vinstökning

(020815)

  • Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 261 (191) Mkr vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 13,7 (10,1) kr. 
  • Driftsöverskottet ökade med 31 procent till 401 (305) Mkr. 
  • Under delårsperioden har 33 fastigheter avyttrats för 467 Mkr med ett resultat om 64 (30) Mkr och 9 fastigheter förvärvats för 344 Mkr. 
  • Prognos för verksamhetsåret 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr kvarstår. 
  • Resultatet för första halvåret är enligt våra förväntningar. 

Vår affärsidé om en hög och stabil direktavkastning sätts nu också för första gången på prov i ett kärvt affärsklimat. Hittills har vi klarat oss mycket bra; vi lyckas upprätthålla en stor fastighetshandel med gott resultat samtidigt som direktavkastningen ligger stabil, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar.

 

Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum

(020814)  

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 276 Mkr, motsvarande en vinst om 6,73 kronor per aktie - en ökning med 17 % jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 18 % till 242 Mkr, motsvarande 5,90 kronor per aktie.
  • Under perioden har 24 fastigheter sålts för 383 Mkr med en vinst om 142 Mkr. · Förvaltningsresultatet för första halvåret 2002, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 242 Mkr, innebärande 5,90 kr per aktie, vilket är en ökning med 18 % jämfört med samma period 2001. Förbättringen har uppnåtts genom förbättringar i förvaltningen, främst ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar.

Under perioden januari-juni 2002 har fastigheter sålts för 383 Mkr med en vinst om 142 Mkr, vilket kan jämföras med 118 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 616 Mkr mot 898 Mkr under januari-juni 2001.

Det redovisade resultatet efter skatt för perioden januari-juni 2002 uppgick till 276 Mkr jämfört med 235 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 6,73 kr jämfört med 5,73 kr föregående år. Kassaflödet från förvaltningen var 299 Mkr motsvarande 7,29 kr per aktie, vilket kan jämföras med 6,34 kr under samma period föregående år.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp