[an error occurred while processing this directive]

kv1, 2002  

 

Skanska planerar förvärv i USA för 440 Mkr

(020829) Skanska har tecknat ett Letter of intent om att förvärva Yeager Construction Company - ett anläggningsföretag baserat i södra Kalifornien. Köpeskillingen uppgår till ca 440 miljoner kronor, ca 48 miljoner dollar. Affären väntas bli slutförd i mitten av september. Säljare är en ägargrupp i företagets ledning. Genom förvärvet av Yeager Construction Company blir Skanska rikstäckande på den amerikanska marknaden för infrastruktur. 

Yeager Construction Company omsatte förra året USD 282 miljoner och rörelseresultatet uppgick till USD 11 miljoner. Orderstocken uppgick till USD 409 miljoner vid juli månads utgång i år.

Yeager är främst inriktat på byggande av väg- och anläggningsprojekt. Företaget innehar också berg- och grustäkter, krossanläggningar samt en modern maskinpark inklusive såväl fasta som mobila asfaltverk. Företaget har 100 fast anställda medarbetare men engagerar 750 - 1.000 yrkesarbetare i de löpande projekten.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp