[an error occurred while processing this directive]

 

Wallenstam förvärvar "Almedals fabriksområde" i Göteborg

(010302) Wallenstam förvärvar ett utvecklingsområde vid Mölndalsåns dalgång. Området ligger i det förlängda evenemangsstråket mellan Korsvägen och Mölndal och är väl exponerat vid infartslederna till Göteborg. Wallenstam räknar med att kunna förädla området.

Säljare är en privatperson och Wallenstam tillträder området den 31 mars.

 

Realias koncentration fortsätter

(010301) Realia har under den senaste veckan avslutat verksamheterna i Nynäshamn och Strängnäs.

Fastigheter med totalt 15.754 kvm har avyttrats för sammanlagt 81 Mkr och med reavinster uppgående till cirka 10 Mkr.

- Försäljningarna är i linje med den strategi som bolaget antagit och som innebär att fastigheter på för Realia udda orter skall avyttras, säger Sven-Ane Friberg, VD i Realia.

 

Mandamus säljer i Falkenberg

(010131) Mandamus säljer sex av sina sju fastigheter i Falkenberg till FABO, Falkenbergs Bostadsaktiebolag med tillträde 15 februari 2001. Försäljningen i Falkenberg omfattar fyra bostadsfastigheter innehållande 71 lägenheter och två kommersiella fastigheter. Den totala urhyrningsbara arean för de sålda fastigheterna uppgår till 9.914 kvm varav 4.577 kvm utgör lokaler.

Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 55 Mkr och ger en realisationsvinst på 17 Mkr.

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp