[an error occurred while processing this directive]

 

NCC säljer utvecklingsfastighet i Köpenhamn för 400 Mkr

(001127) NCC Danmark har tecknat avtal med ATP Ejendomme A/S om försäljning av en utvecklingsfastighet på Langelinie i Köpenhamn för ca 400 MKr. Försäljningen ger en god utvecklingsvinst för NCC.

Försäljningen till ATP Ejendomme avser en fastighet om 13 000 kvm och garage med 120 parkeringsplatser. 75% av fastigheten är uthyrd till Dragsted Schlüter Aros Advokatfirma. Kontoret är klart för inflyttning under 2002.

NCC Danmark har utvecklat Langelinie, beläget i Köpenhamns hamn, sedan 1994. Utvecklingen omfattar totalt 61 000 kvm kontor, butiker och bostäder till ett projektvärde om 1,7 miljarder kronor, varav NCC Danmark har utfört totalentreprenader för 1,25 miljarder kronor.

Försäljningen kommer att ingå i NCC Fastigheters resultat för fjärde kvartalet inom området fastighetsutveckling.

 

Diös säljer fastighet i Uppsala

(001116) Fastighetsbolaget Diös, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och under uppköp av AP Fastigheter, säljer en centralt belägen fastighet i Uppsala till bostadsrättsföreningen Huskornet för 23,5 Mkr. Priset motsvarar 13.568 kr/kvm. Tillträde sker den 15 december 2000.

Fastigheten, Fjärdingen 18:1 (Kornhuset) ligger på Övre Slottsgatan 12 i Uppsala. Huset, som är byggt 1840, rymmer totalt 1.732 kvm uthyrbar yta varav 1.563 kvm är bostäder, 48 kvm av lokalerna är en tandläkarmottagning och 121 kvm en restaurang.

Köpeskillingen ligger 38% över marknadsvärderingen per december 1999 och 27% över senaste marknadsvärdering per oktober.

Affären ger en reavinst för Diös på cirka 9 Mkr.

 

Wihlborgs säljer fastigheter i Lomma

(001107) Wihlborgs säljer två fastigheter i Lomma för 100 Mkr med en vinst uppgående till 30 Mkr, som kommer att påverka resultatet under kvartal 4 2000. De aktuella fastigheterna Lomma 25:4 och Lomma 25:5 består av ett markområde om c:a 141 000 Kvm, som är bebyggt med 33 000 Kvm industrilokaler. Köparen JM AB tillträder fastigheterna den 30 november 2000.

 

Tornet lämnar Belgien och renodlar i Sverige

(001031) Fastighets AB Tornet säljer den enda kvarvarande fastigheten i Belgien, Norderlaan 700, via dotterbolaget Euro Tower. Försäljningen ger inte upphov till någon resultatpåverkan. Bokfört värde på fastigheten är ca 110 Mkr.

Fastigheten, vars mark är förorenad, säljs i befintligt skick där Tornet har frånsagt sig allt ansvar för den förorenade marken. Försäljningen är villkorad av att de lokala myndigheterna godkänner överlåtelsen.

Avyttringen av lagerfastigheten i Antwerpen innebär att Tornet går in i slutfasen av avyttringsarbetet med de återstående utlandsfastigheterna. Efter försäljningen återstår endast sex utlandsfastigheter varav två i Frankrike och fyra i Tyskland.

Fastighets AB Tornet är även på väg att sälja även 33 fastigheter i Jönköping, Skövde och Trollhättan via sitt dotterbolag Malmstaden. Den omfattande försäljningen innebär att Tornet lämnar såväl Jönköping som Trollhättan. I Skövde
återstår endast en mindre fastighet i Tidan.

 

NCC säljer utvecklingsfastighet i Köpenhamn för 350 Mkr

(001024) NCC Danmark har tecknat avtal med Finansieringsinstituttet for Industri og håndvaerk, FIH, om försäljning av en utvecklingsfastighet på Langelinie i Köpenhamn för 350 Mkr. Försäljningen ger en god utvecklingsvinst för NCC.

NCC Danmark har utvecklat Langelinie sedan 1994. Utvecklingen omfattar totalt 61 000 kvm kontor, butiker och bostäder till ett projektvärde om 1,7 miljarder kronor, varav NCC Danmark har utfört totalentreprenader för 1,25 miljarder kronor.

Försäljningen till FIH avser den sista delen som ska utvecklas på Langelinie. NCC Danmark ska utveckla ett nytt huvudkontor åt FIH som omfattar 11 200 kvm med en spännande planlösning såväl arkitektoniskt som planmässigt. Kontoret är klart för inflyttning under våren år 2002.

 

Wallenstam säljer bostadsfastigheter i Göteborg

(001018) Wallenstam Göteborg AB säljer fyra bostadsfastigheter i Lunden, Göteborg, till en privat köpare. Den totala köpeskillingen uppgår till 63,5 Mkr vilket motsvarar ca 10 500 kr/kvm.

 

NCC och Alfred A Palmberg säljer fastighet i Finland för 218 Mkr

(001013)  NCC Finland och Alfred A Palmberg har tecknat avtal med Tapio Insurance Companies om försäljning av Stella Terra i Esbo för 218 Mkr, vilket ger en god utvecklingsvinst för NCC. Fastigheten färdigställs under vintern år 2001.

Stella Terra är den fjärde delen som ingår i Stella Business Park i Leppävaara, Esbo i närheten av Helsingfors. Stella Business Park är en av de internationella företagsparker som är under uppförande i ett av Europas expansivaste områden för IT och telekom.

Stella Terra har en area om 12 000 kvm med tillhörande parkeringshus om 290 platser. Fastigheten är fullt uthyrd huvudsakligen till tillväxtföretag inom IT, telekom och internettjänster. Stella Terra färdigställs under februari år 2001.

Företagsparken Stella Business Park är uppförd tillsammans med Alfred A Palmberg Oy och omfattar fyra kontorsbyggnader med en area om 26 000 kvm samt två parkeringshus om totalt 740 platser. Stella Business Park kommer att husera cirka 45 företag med arbetsplatser för cirka 1 200 personer.

 

Capona förvärvar Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda

(001006)  Hotellfastighetsbolaget Capona förvärvar fastigheten Airport Hotel Bonus Inn som ligger i Helsingfors-Vanda och har 211 hotellrum. Tillträde sker under oktober 2000.

Hotellfastighetens förvärvspris uppgår till cirka 71 MFIM vilket motsvarar cirka 102 MSEK. Direktavkastningen beräknas på helårsbasis uppgå till cirka 9 procent. Caponas resultat efter skatt beräknas på helårsbasis öka med drygt 2 MSEK, vilket per aktie motsvarar drygt 10 öre.

Fastigheten är uthyrd till Bonfinn Oy som driver Airport Hotel Bonus Inn med ett omsättningsbaserat hyresavtal. Hotellet har idag inte någon kedjetillhörighet, men Caponas ambition är att Bonus Inn kopplas till ett starkt varumärke.

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp