[an error occurred while processing this directive]

 

Mandamus säljer samtliga fastigheter i Varberg

(000926)  Mandamus har sålt samtliga 14 fastigheter i Varberg samt två mindre fastigheter i Borås och tre stycken i Kungsbacka. Försäljningen i Varberg omfattar 13 bostadsfastigheter och en kommersiell fastighet med sammanlagt 20.500 kvm och innehållande 236 lägenheter. De avyttrade fastigheterna i Borås och Kungsbacka omfattar knappt 3.400 kvm och innehåller 51 lägenheter.

Den sammanlagda köpeskillingen för genomförda affärer uppgår till 132 Mkr, varav 116 Mkr avser fastighetsbeståndet i Varberg. Avyttringarna ger en sammanlagd realisationsvinst på 38 Mkr, innebärande att genomsnittligt försäljningspris överstiger bokfört värde med cirka 40%.

 

Pandox förvärvar resterande 50% av hotellfastigheten Scandic Hotel Star i Stockholm

(000914)  Pandox förvärvar resterande 50 procent av hotellfastigheten Scandic Hotel Star i Stockholm från JM AB.

Förvärvspriset inklusive förvärvskostnader uppgår till 97,7 MSEK. Direktavkastningen beräknas uppgå till 8,6%. Pandox resultat efter skatt ökar med 1,3 Mkr, motsvarande en vinst per aktie med 6 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 9 öre.

Pandox förvärvade 50% av hotellfastigheten från Wasa Livförsäkring i november 1997 och är efter dagens förvärv ensam ägare. Hotellet ingår i hotellmarknaden Stockholm Norr som för närvarande har en beläggning på cirka 65%. Hotellet har ett centralt läge och en strategisk placering intill Sollentunamässan. Hotellet är stort och har 269 rum, varav 204 är sviter, samt en välutvecklad konferensverksamhet.

 

Castellum investerar 300 Mkr i förvärv och nybyggnationer

(000905)  Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat åtta fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Jönköping för totalt 239 Mkr. Vidare bygger bolaget nya kontors- och lagerlokaler i Malmö för 67 Mkr. Tre mindre bostadsfastigheter i Lund har avyttrats med en vinst om 12 Mkr.

 

Wihlborgs säljer 16 fastigheter

(000808)  Wihlborgs säljer 16 fastigheter för totalt 231 Mkr med en vinst uppgående till 10 Mkr. Fastigheterna omfattar sammanlagt 28 800 kvm uthyrningsbar yta och är belägna i Ale, Båstad, Göteborg och Ängelholm. Köpare är de privata investerarna NC Brännborn AB som förvärvar 8 fastigheter, och Perga Maskin AB som köper 8 fastigheter. De nya ägarna tillträder fastigheterna den 29 september 2000.

"Försäljningarna sker på marknader där Wihlborgs innehav är begränsat, och innebär att vårt fastighetsbestånd ytterligare koncentreras, säger VD Erik Paulsson i en kommentar".

 

Wihlborgs förvärvar fastigheter i Södertälje

(000804)  Wihlborgs förvärvar övriga delägares andelar i Activum Fastighetsutveckling AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 24,2 Mkr. 

Förvärvet innebär att Wihlborgs tillförs 9 kommersiella fastigheter innehållande sammanlagt 36 000 kvm uthyrningsbar yta. Merparten av  fastigheterna - 32 600 kvm - är centralt belägna fastigheter i Södertälje. Fastighetsvärdet uppgår till totalt 310 Mkr och hyresvärdet till 33 Mkr. Förvärvet medför ett positivt resultat med 6 mkr på helårsbasis.

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp