[an error occurred while processing this directive]

 

Avnotering av Asticus aktier

(991217) Styrelsen i Asticus AB har idag fattat beslut om att till OM Stockholmsbörsen ansöka om avnotering av aktierna från O-listan.

Sista dag för handel med bolagets aktier är den 29 december 1999.

 

Pirens nyemission fullbordad

(990607) Piren har under maj månad genomfört en nyemission. Intresset för nyemissionen har varit stort och 99% av emissionen tecknades med företrädesrätt av aktieägarna. Resterande del tecknades av emissionsgaranterna Investment AB Latour och Handelsbanken.

Genom nyemissionen tillförs Piren 338 Mkr, som skall utnyttjas för investering i Fisketorvet Shopping Center, en köpcentrumanläggning under uppförande i centrala Köpenhamn. Köpcentret kommer att invigas under hösten 2000 och redan idag är drygt 30% uthyrt.

 

Kungsleden snart på börsen

(990318) Enligt nyhetsbrevet Dagens Fastighetsaktie kommer fastighetsbolaget Kungsleden att börsnoteras på Stockholm Fondbörs den 14 april. Detta gäller under förutsättning att det s k spridningskravet är uppfyllt.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp