Avnoterade fastighets- och byggbolag

 

Senaste nyheterna  
Börsen - listor 1999
  

 

 

Avnoterade börsbolag

 • Bostads AB Drott - efter utdelning till aktieägarna från "gamla" Wihlborgs" köptes resterande delen av Drott (Bostads AB Drott) upp av Stena Fastigheter (041001)
 • Pandox - uppköpta av Eiendomsspar AS och Sundt AS (040223)
 • Mandamus - uppköpta av Akelius Fastigheter (031120)
 • Celtica - uppköpta av LjungbergGruppen (030725)
 • Realia - uppköpt av Columna Fastigheter (020626)
  - Columna omdöpt till Realia AB (020718)
  - Realia AB omdöpt till Realia Fastighets AB (020718)
 • Columna - avnoterat pga beslut av Stockholmsbörsen (011012)
 • Platzer - uppköpt av Ernströmgruppen (010803)
 • Diös - uppköpt av AP Fastigheter (001228)
 • Norrporten - uppköpt av NS Holding (001201)
 • Piren - uppköpt av Rodamco, Nederländerna (000928)
 • Diligentia - uppköpt av Skandia Liv (000815)
 • Evidentia - uppköpt av Claesson & Anderzen (000526)
 • Balder - uppköpt av Drott (000427)
  - Balder börsnoterades 980629
 • Asticus - uppköpt av IVG Holding AG (991229)
  - Asticus börsnoterades 980403
 • Humlegården - uppköpt av Länsfastigheter (991229)
  *) Humlegården, avknoppat från Sweco, noterades på börsen 980915
 • PriFast - uppköpt av Balder (990507)
 • Näckebro - uppköpt av Drott (981102)
 • Storheden - uppköpt av Wihlborgs (980814)
 • NK Cityfastigheter - uppköpt av Hufvudstaden (980626)
 • SIFAB - uppköpt av Tornet (980626)
 • Klövern - uppköpt av Wihlborgs (980209)
  - 020701 bröts från det noterade bolaget Adcore den tidigare IT-konsultrörelsen ut under namnet Connecta, medan verksamheten för resterande del ändrades till fastighetsförvaltning under namnet Klövern.
 • Fabege - uppköpt av Näckebro (971202)
 • Gotic - uppköpt av Vasakronan (971014)
 • SIAB - uppköpt/sammanslaget med NCC (aug -97)
 • M2 - uppköpt/sammanslaget med Wihlborgs (jan -97)

Havsfrun meddelade 980911 att man sålt bolagets enda fastighet. Bolaget bedriver därefter inte längre någon verksamhet inom fastighetsbranschen.

Se vidare Aktier och aktiehandel.

Tidigare överlåtelser och fastighetsaffärer

Projekt och
uthyrningar

Ägarförändringar

På väg till
börsen/ändringar i befintliga listor

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.


© 2009 Constellator
Fastighetsanalys AB

Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
Guider

Sajtöversikt
Fastighetssajter

Sidorna i
bokstavsordning

Regionala sidor

Kategorierna i
bokstavsordning


Annonsering

Marknadsför er!
Annonsera gratis!


Anmäl er sajt

Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

Registrera sajt

Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


International
Resources
Consultants

Europe
Nordic countries
Scandinavia