[an error occurred while processing this directive]

 

3 november planerat slutdatum för Näckebros notering

(981021) Drott kommer inom kort att påbörja ett tvångsinlösenförfarande i syfte att förvärva utestående aktier i Näckebro. Till följd av den låga likviditeten i aktien avser Näckebro att samråda med Stockholms Fondbörs om avregistrering av Näckebroaktien fr o m den 3 november 1998.

 

Havsfrun lämnar fastighetsbranschen

(980915) AB Havfrun som noteras på O-listan har träffat avtal om försäljning av fastigheten Havsfrun 26 på Östermalm i Stockholm för 87,8 Mkr.

Fastighetens marknadsvärde som den 31 dec 1993 var 38 Mkr har sedan dess ökat med närmare 20% om året. Ökningstakten förmodas inte bli densamma framöver, varför styrelsen ansett det befogat med en omplacering av tillgångarna.

Efter försäljningen av fastigheten är Havsfruns verksamhet fortsatt inriktad på att vidareutveckla intressebolaget Norvestia Oy, som är ett på Helsingfors-börsen noterat investeringsbolag.

 

Sweco blir Humlegården Fastigheter

(980915) Sweco är fr o m idag uppdelat i två delar, ett konsultbolag som behåller namnet Sweco och som kommer att noteras på O-listan fr o m den 21 september, och ett fastighetsbolag med namnet Humlegården Fastigheter AB som behåller den börsnotering som tidigare gällde det gamla Sweco.

 

Storheden avnoteras inom kort

(980810) Fastighets AB Storheden har hos Stockholms Fondbörs anhållit om och beviljats avregistrering av bolagets aktier. Sista datum för handel i bolaget blir fredagen den 14 augusti.

 

Wihlborgs innehav i Storheden 98,5%

(980703) Styrelsen i Wihlborgs har beslutat fullfölja erbjudandet till aktieägarna i Storheden. Den har vidare beslutat påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Storheden.

 

SIFAB-aktien avnoteras inom kort

(980610) Preliminärt slutdatum för handel i SIFAB-aktien är satt till den 26 juni 1998.

 

Hufvudstaden når 98% i NK Cityfastigheter

(980603) Aktieägare i NK Cityfastigheter AB representerande sammanlagt 77,6% av det totala antalet aktier och röster har accepterat Hufvudstaden ABs erbjudande om förvärv av aktier i NK Cityfastigheter i utbyte mot aktier i Hufvudstaden. Inklusive de 20,7% som Hufvudstaden tidigare förvärvat i marknaden kontrollerar Hufvudstaden därmed 98,3% av kapital och röster i NK Cityfastigheter.

Redovisning av de nyemitterade aktierna i Hufvudstaden beräknas påbörjas den 12 juni 1998. Hufvudstadens C-aktier kommer att noteras vid Stockholms Fondbörs fr o m den 12 juni 1998. Hufvudstaden kommer att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i NK Cityfastigheter. Hufvudstaden kan komma att i marknaden förvärva ytterligare aktier i NK Cityfastigheter.

 

Skanska förvärvar resterande del av finskt byggbolag

(980512) Skanska AB, som hittills har ägt 70% av Skanska Oy, har av ledningen av Skanska Oy förvärvat resterande 30% av Skanska Oys aktier. Skanska Oy är nu ett helägt dotterbolag till Skanska AB. Skanska Oy hade under 1997 en omsättning på FIM 2,3 miljarder.

 

Diligentia International blir Asticus

(980227) Diligentia International AB, helägt dotterbolag till Diligentia AB, har bytt namn till Asticus AB. Asticus har ansökt om notering av bolagets aktie på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Första noteringsdag beräknas till den 3 april 1998.

Det totala bokförda värdet av Asticus fastighetsbestånd uppgår till 7.378 Mkr och omfattar 41 fastigheter på marnadsområdena Bryssel, Paris och London. Beståndets uthyrningsbara yta uppgår totalt till 329.000 m2.

Not: en notering förutsätter att ordinarie bolagsstämma i Diligentia fattar beslut om utdelning av samtliga aktier i Asticus till Diligentias aktieägare. Bolagsstämma i Diligentia AB kommer att hållas i Stockholm den 24 mars 1998.

 

Diligentia åter på A-listan

(980226) Stockholms Fondbörs har idag behandlat och godkänt Diligentias ansökan om att flytta handeln med bolagets aktie från O-listan till A-listan. Första dag för handel av bolagets aktie på A-listan blir fredagen den 6 mars.

 

Klövern begäras avnoterad

(980204) Klövern Fastighets AB har hos Stockholms Fondbörs anhållit om avregistrering av bolagets aktier och teckningsoptionrer per 98-02-09, vilket har bifallits. Wihlborgs Fastigheter AB är idag innehavare av 97,35% av totalt antal aktier. I januari påkallade Wihlborgs tvångsinlösen av samtliga utestående aktier.

 

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp