[an error occurred while processing this directive]

 

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1) 

(001208) Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2001. Riksdagen godkände också regeringens övriga förslag på området. Det gäller bl.a. avveckling av det statliga stödet till reparation och underhåll, utbetalning av återstående räntebidrag enligt vissa äldre regler med ett engångsbelopp, vissa regler för ansökan och utbetalning av räntebidrag till egnahem samt vissa regler för hanteringen av medel för den statliga kreditgarantin. 

  • Proposition 2000/2001:1  
  • Utskottsbetänkande BoU1

 

Motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter 

(001123) Riksdagen avslog idag motioner från allmänna motionstiden 2000 om hyreslagen och bostadsrättslagens bestämmelser samt om ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsindelning.

  • Utskottsbetänkande BoU3
  • Protokoll 31 (debatt) och 32 (beslut 201123)

 


Kommande beslut, utredningar och propositioner

- -

 
På en särskild sida sammanfattas utvalda propositioner.

Se även sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp