Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till hemsidan
Varje månad.. Fastighet - Januari 1998 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
December -97
November -97
Oktober -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

MEDIAVÄRLDEN I INTERNET-ÅLDERN

 

Det finns sådant som förändras och sådant som är bestående, ofta till synes sammanfallande. Jorden rör sig med en för oss omärklig hastighet genom rymden. Ändå uppfattar vi oss som orörliga då vi står stilla. Kanske befinner sig mediavärlden i samma situation. Även om vi inte märker det just nu, sker en omärklig förändring av hur vi komsumerar nyheter.

Internet kommer att förändra medielandskapet. Redan idag kan du gå en på ett flertal Internetsajter under din arbetsdag för att följa nyhetsflödet under dagen. På kvällen kanske du slår dig ner framför tv:n för att titta på nyheterna för innevarande dag. Bara för att konstatera att de är samma nyheter som du läste tidigare på dagen på Internet. Ändå tittar vi. Varför? Är det bara vanans makt som gör att vi även sätter oss framför tv:n? Internet kommer sannolikt att förändra detta. Med Internet kommer nyheterna över oss hela tiden. Baksidan är att vi aldrig är fria - vi drabbas av informationsstress (sitter du inte med ett antal tidningar som egentligen ska till nästa person på företagets cirkulationslista?).

Men varför ska det vara så svårt att bestämma sig för när det räcker? När mängden nyheter är tillräcklig? Det kan därför vara intressant att fundera över hur medielandskapet kommer att förändras genom Internets utbredning. Vad behöver vi egentligen?

 

EGENSKAPER HOS OLIKA MEDIA


Det finns ett flertal sätt att inhämta kunskap

  • via tidningar
  • via tv
  • via radio
  • via seminarier

Till det kan nu tillfogas:

  • via Internet


Låt oss kort jämföra egenskaperna:

(fler jämförelser kan göras, t ex av distributionsätt (kostnader/störningkänslighet), pris, starttid för att nå mediet (t ex starta dator, uppkoppling, hämta bokmärkt sida), kopiering(arkivering), närhet till nyhetsförmedlaren, chat etc).


  Fys. Tidp. Bläddr Prod. Förlängn Arkiv Interakt Media
Tidningar Ja Ja Ja Nej Nej(?) Ja(?) Nej Ja(?)
TV Nej Nej(?) Nej Nej(?) Nej(?) Nej Nej Ja
Radio Nej(?) Nej(?) Nej Ja(?) Nej(?) Nej Nej Nej
Seminarier Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja(?) Ja(?)
Internet Nej(?) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Du kan alltså med hjälp av internet välja när, var och hur nyheterna skall inhämtas. Åtminstone enligt ovanstående tabell framstår Internet-alternativet som synnerligen attraktivt. Men allt kan naturligtvis inte inordnas enligt ovanstående. Varianter finns, och allting kanske inte är tillgängligt för alla. Om t ex du ska kunna se rörliga bilder på Internet, krävs en överföringshastighet som i de allra flesta fall överstiger vad de flesta idag har för sina Internet-förbindelser. Minst ISDN-kapacitet krävs för att det ska börja kännas bekvämt.

Nyhetsförmedling på Internet är stort redan idag. På sikt tror många att TV och Internet går ihop och blir samma sak. Vi ska ju, enligt vad som uppges, på sikt kunna köra Internet via kabel-TV-nätet (redan idag kan du se t ex SVTs nyhetssändning på Internet någon timme efter sändningen i TV).

I princip innebär dettta en avsevärde utveckling i förhållande till dagens Internet-baserade nyhetsförmedling. Kanske är det också en sådan sak som krävs för att Internet-baserad nyhetsförmedling skall vinna över traditionella media. Idag är det ju så att radio och TV (och även seminarier) erbjuder en betydlig mer personlig nyhetsförmedling än andra medier. Dessutom är det ju så att det fortfarande är betydligt trevligare att sätta sig i sin soffa på kvällen och se nyheterna på TV, än att starta sin dator, koppla upp sig mot Internet, logga in på en nyhetssajt och slutligen bläddra sig fram mellan länkarna.

Internets styrka rent generellt slår dock igenom även beträffande nyhetsförmedling. De viktigaste punkterna hittar vi i tabellen ovan:

1. du kan själv välja tidpunkt för nyhetsinhämtningen

2. du kan själv välja i vilken ordning och villket urval du konsumerar sidorna/delarna vid det enskilda nyhetstillfället

3. du kan direkt gå vidare om du vill inhämta mer information

4. du kan söka bland tidigare nyheter om du vill sätta in informationen i ett sammanhang

5. du kan interagera, t ex via e-post och s k chat kommunicera med nyhetsförmedlaren/mediaföretaget

Det finns därför anledning att tro att nyhetsförmedling via Internet kommer att fortsätta växa.

 

[Forts.]

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 
Kommentarer till rubrikerna:

Fysisk frihet: obundenhet för Internet naggas av att man normalt sett loggar in från sin egen stationära dator; för radio - jag kan gå omkring i rummet/bostaden, jag kan ha transistorradio/freestyle

Tidpunkt : flera konsumtionstillfällen per dygn

Bläddring: möjligheten att själv välja vilken del (t ex vilka sidor) som konsumeras och i vilken ordning

Produktion: möjlighet att kunna uppdatera nyheterna i sista stund

Förlängning: (vidarekoppling/länkning): möjligheten att direkt gå vidare (fördjupa sig)

Arkiv: tidigare nyheter kan inhämtas

Interagerande:
frågor kan ställas vid seminarier

Mediatyper: tidningar/seminarier saknar rörliga bilder, på seminarier kan kommunikation ske via kroppsspråk (ev. även känsel/lukt)

 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1997.
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.