Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till Indexsidan
Varje månad.. Fastighet - September 1997 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även krönikan från Augusti -97.


I följande text refereras till ett antal företag/sajter. Om du är intresserade av att besöka någon av dessa - använd sökfunktionen på Constellators hemsida. Ett annat sätt är att gå till "Topplistan" som har en meny för samtliga sidor med länkreferenser. Du når även denna från en länk på hemsidan.

FASTIGHETSBOLAG PÅ BÖRSEN - FÖREDÖMEN ELLER VARNANDE EXEMPEL?

Börsens fastighetsbolag samt börsnoterade byggbolag - kan de tänkas ligga steget före beträffande marknadsföring av sina respektive företag på Internet?

Det hela kan ses med utgångspunkt från att dessa företag i något avseende bör kunna vara MER intresserade än andra fastighetsägare att marknadsföra sig, eftersom dessa bolag inte bara är fastighetsbolag utan även börsnoterade sådana.

På börsen samt den s k SBI-listan, finns sammanlagt 32 fastighets- och byggbolag. Av dessa finns f n 16 bolag representerade med egna websidor, varav 12 st är fastighetsbolag.

När jag först sökte efter börsnoterade fastighetsbolag med egna websidor, så trodde jag att antalet företag skulle vara fler. Orsaken till detta ligger i att Internet ÄR ett medium för kommunikation, som definitivt bör beaktas av varje företag som i någon form ägnar sig åt marknadsföring. Ser man till vilka målgrupper som dessa företag vänder sig till, kan dessa delas in i tre kategorier: hyresgäster, aktieägare/-analytiker samt intressenter till praktikplatser eller exjobb. Annorlunda uttryckt: har man som fastighetsbolag lediga lokaler så bör man vara intresserad av att hyra ut dessa. Bolaget lär dessutom vara intressererat av att bli analyserat och omtalat så att aktien handlas frekvent vilket i sin tur bör gynna aktiekursen. Mot studenter och praktiksökande är det viktigt att framstå som en bra och attraktiv arbetsgivare. Vi ska här koncentrera oss på de två första kategorierna.

 

Vad kan dessa målgrupper vara intresserade av?

Förutom att hitta respektive företag har jag i första hand tittat på tre saker som jag bedömer som viktigast för den som besöker dessa bolag. För det första hur snabbt det går att hitta en mail-adress till företaget, inkl. information om till vem man skickar sitt mail. För det andra vilka lediga lokaler som företaget kan erbjuda. Och för det tredje en översiktlig beskrivning av företagets verksamhet.

 

KONTAKTA FÖRETAGET - HUR SNABBT OCH LÄTT GÅR DETTA?

Om du kommer till ett företags hemsida hittar du ofta en av två varianter på hur mailadresser hanteras. Den första varianten innebär att du redan från hemsidan hittar en mailadress som då ofta går till den som är huvudansvarig för skötseln av sajten, i allmänhet sajtens webmaster. Ibland står bara ordet 'Webmaster', ibland även adressen i klartext. Ett klick på texten 'Kontakta oss!' kan även det leda till att en möjlighet att omgående skicka ett mail till rätt person.

Det andra sättet att hantera adresser är att på en särskild sida (ev. fler) lägga en eller flera adresser till olika personer på företaget. I några fall ligger sidan under länken "Om företag X", eller så förväntas du klicka på texten "Kontakta oss". En fördel är om sidan med kontaktinformation även kan nås från andra sidor än hemsidan. Tänk t ex på fallet då du är på jakt efter en ledig lokal. Du klickar dig fram till den sida som innehåller företagets lediga lokaler i ett visst område. Du hittar något intressant alternativ och vill direkt skicka ett mail till den som är ansvarig för just de lokalerna. Lämpligt är då att du kommer till en sida där den ansvarige personens mail-adress förekommer. Du kan då genast skicka ett mail och blir då förhoppningsvis kontaktad.

Exmpel på företag som lyckas bra med sin kontaktinformation är Diös, Tornet och PEAB. Ett annat utmärkt exempel är NCC, vars sajt innehåller en s k combobox, dvs en utfallande meny. Genom att välja från menyn kan du enkelt nå just den person som DU vill ha tag på. Snyggt! I något enstaka fall, kommer man till en sida med en lång beskrivande text, och där mail-länken dyker upp först på slutet. Frågan är om inte det finns ett antal personer som i detta fall lämnar sidan redan på ett tidigt stadium. Tänk alltså på att skilja beskrivande text och fakta åt. Det hjälper den som läser sidan att snabbare komma fram till rätt information. Glöm ej heller att det redan i början av sidan bör framgå vad sidan innehåller. Sidans innehåll bör dessutom korrespondera mot texten på den länk varifrån användaren kom.

En av de mest intressanta sakerna är att ett par företag har egen websajt, men någon epost-adress till företaget är inte angiven! Detta måste betraktas som ett kardinalfel. En av de första sakerna som bör finnas på en ny websajt är nämligen minst 1 epost-adress. Websajtens uppgift är ju bl a att underlätta kommunikationen med företaget. I dessa fall stryps den dock halvvägs, vilket känns mycket förvånande.

I vissa fall används formulär för att kontakta företaget. Då sådana förekommer är det viktigt för företaget som har sajten, att kontrollera att formuläret verkligen fungerar. Det är också trevligt och lämpligt att den underliggande epost-adressen till vilket formulärets innehåll skickas, skrivs ut i klartext.

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 
 
 
 
Åter till toppen Fastighet! September 1997 .. tips i Fastighet
  VILKA LEDIGA LOKALER HAR MAN? OCH PÅ VILKA ORTER?

När jag arbetade med att sammanställa data från årsredovisningarna för dessa börsens fastighets- och byggbolag, fann jag att det inte var alldeles lätt att hitta var ett visst företag hade sina fastigheter.

Samma problem kan förekomma på en websajt. I allmänhet återfinns en beskrivning eller lista över fastigheterna bakom en länk som heter "Våra fastigheter" eller motsvarande.

Här finns det en given vinnare - Tornet. Det är en bra service till den presumtiva kunden att ge denne en möjlighet att snabbt få reda på om det finns någon ledig lokal av den typen som just han är intresserad av. Även NCC Fastigheter har löst detta snyggt med ett formulär där du som kund kan fylla i dina preferenser. För Tornets del finns koppling till aktuella kontaktpersoner, som också har sina mail-adresser utsatta. Andra företag med bra kundservice i detta fall är Gotic och PriFast. Bland byggföretagen är PEAB ett föredöme.

Några av bolagssajterna saknar helt information om lediga lokaler, även fast dessa bolag har vakanser. På sina websidor finns utmärka möjligheter att marknadsföra sina lokaler utan större ansträngning. Ändå görs inte detta, vilket måste betraktas som ett grovt misstag.

 

VAD GÖR FÖRETAGET?

En hel del av de som besöker din sajt gör det av nyfikenhet. Personen kan ha hittat din sajt via en sökmotor, en katalogtjänst eller via en länk från någon annan sajt. Har du någon gång tänkt på hur det skulle vara att besöka din sajt första gången?

Ta en titt på hemsidorna på de sajter du besöker. Hur många många av dessa ger dig snabbt en inblick i vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, och var? Hur betitlas länken till denna information? Brukar du hinna läsa vilka produkter och tjänster företaget erbjuder innan du lämnar sajten?

Dessa frågor är mycket viktigare än man tror. Du kan surfa in på en sajt, konstatera att det finns en mail-adress på startsidan, och en massa länkar. Men vilken av dessa beskriver vad företaget sysslar med och vad sajten innehåller? Tänk vidare att du betraktar en sajt som tillhör ett börsnoterat bolag. Detta medför att bolaget bör vara intresserat av att få aktien och bolaget belyst av presumtiva aktieköpare samt av börsanalytiker. Kan detta möjligtvis betraktas som en självklarhet? En snabb kontroll av websajter ger för handen att åsikterna om detta tydligen skiftar.

Tre av företagen på börsen med fastighetinriktning sköter detta utmärkt, nämligen Diligentia, Gotic samt PriFast. Andra företag som är duktiga på detta är Tornet och Norrporten. Bland byggföretagen utmärker sig Skanska särskilt väl.

Från många av bolagen kan du beställa mer material (ytterligare ett användningsområde för mailadressen). Detta material kan komplettera den information som du fått direkt på sajten.

Annan information om företaget kan inkludera vem som äger företaget, och vilken affärsidé och strategi som man har valt. I många fall lägger man regelbundet ut nyheter om verksamheten och bolaget på särskilda sidor. Ett i högsta grad lämpligt användningsområde för en websajt, även om denna information inte nödvändigtvis måste ligga på hemsidan.

 

SAMMANFATTNING

Bland de 16 av börsens 32 fastighets- och byggbolag som har egna websajter, förekommer det i viss fall relativt stora skillnader i kvalitet och omfattning mellan de olika bolagens sajter. I några enstaka fall kan t o m ifrågasättas om det ens varit idé att lägga upp en sajt. Om grundläggande funktioner och innehåll saknas på en websajt, kan det i värsta fall leda till negativ publicitet. I dessa fall skulle jag i så fall avstå att publicera sajten till ett senare tillfälle. Inte forcera, däremot att tänka igenom innan innehållet görs tillgängligt. Om det föreligger svårigheter eller vilja att skapa en fullödig sajt enligt läroboken finns det alternativ. Det viktigaste i det här läget vore att koncentera sig på det viktigaste, t ex på de punkter som jag berört ovan.

Ingen av de 16 sajterna som har besökts, har lyckats till 100% beträffande ovanstående tre punkter. Å andra sidan ligger de bästa sajterna relativt långt framme. Det initiala kravet, att kunna hittas på Internet, uppfyller de 16 företagen (till skillnad från de 16 andra). Det som i någon mån brister är att det för många saknas focusering på intäktssidan. Varje företag borde utnyttja webben till att förstärka sitt budskap bland kunder och andra. Är besökaren väl inne på sajten, bör denne ges möjlighet att snabbt hitta respektive funktion.

Ovanstående punkter: att hitta en lämplig mail-adress, att ta reda på om företaget kan erbjuda någon ledig lokal, att sätta sig in i vad företaget sysslar med - borde vara en intressant start för dessa och övriga börsföretag att titta närmare på. I samband med att årsredovisningarna dyker upp i början av nästa år, kommer du få att uppdaterade kommentarer till ovanstående och andra frågor.

Tills dess, missa inte nästa månads krönika.

Tips:

F n har följande fastighetsbolag egna websajter:

Columna (fd Fermenta), Diligentia, Diös, Gotic, Havsfrun, NK Cityfastigheter, Norrtornet, Pandox, PriFast, Realia, Tornet, Wihlborgs

 

Motsvarande bland byggbolagen är:

NCC (inkl. SIAB), PEAB, Skanska, JM

 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Krönikan - augusti -97]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1997.
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.