Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till Indexsidan
Varje månad.. Fastighet - Juli/Augusti 1997 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.Den är fastighetsguiden för fastighetägaren med en enda fastighet, det stora fastighetsbolaget, samt till konsulter och andra med intresse för fastighetsbranschen.

Läs krönikan för September-97!

FASTIGHETSBRANSCHEN OCH INTERNET?

Välkommen! Fastighet - Index till fastighetsbranschen! skapades med två syften. Dels skulle Fastighet ! erbjuda hjälp för fastighetsbranschen att dra nytta av Internet. Dels var det naturligt för Constellator, med verksamhet i datorstödd affärsutveckling och verksamhetsstyrning, att sätta sig in i Internets möjligheter.

Denna uppbyggnad av Fastighet ! till Sveriges och Skandinaviens ledande webservice för fastighetsbranschen byggde bl a på behovet av ett nav för information om fastigheter och för vidare surfning.

Samtidigt byggde utbyggnaden av Fastighet ! egentligen på att mycket av underlaget till Fastighet ! redan fanns. Fel! Bra och vägledande hjälp till sajter om fastigheter saknades i många fall. Och gör det ännu inte. Läs nedan så förstår du.SÖKMOTORER

Det finns idag åtta primära sökmotorer på Internet: AltaVista, Euroseek, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos, Polarsearch samt Webcrawler. I dessa finns fastighetsbranschen representerad i olika grad. Vissa sajter kan återfinns hos alla, men vanligtvis hittar man t ex olika fastighetsbolag på Internet beroende vilken sökmotor man använder. Resultatet är lika nedslående för alla sökmotorer.

Till skillnad mot hur Fastighet ! är uppbyggd, så resulterar en sökning efter ett visst företag hos någon sökmotor normalt sett i att man får upp betydligt fler websidor än företagssajter. En omfattande bläddring mellan olika sidor får läsaren att tröttna efter ca 20-30 sidor. Att använda sökmotorer kan fungera, men kräver att du har mycket tid.GENERELLA KATALOGTJÄNSTER

Kan generella katalogtjänster där t ex ett fastighetsbolag registrerar sin sajt vara till någon hjälp?

De i princip enda svenska sajterna med denna möjlighet är idag SUNET respektive .se. Dessa sajter har lite olika uppbyggnad, men normalt sett bör företag i fastighetsbranschen finnas med på båda. I fallet .se är tyvärr indelningen inte helt lyckad. Om du registrerar din sajt - se till att du hamnar i rätt kategori, och bevaka sajten i fall att de i framtiden förbättrar indelningen. Om vi är snälla så kan vi även räkna in Everydays Webguide här, men tyvärr är den inte så omfattande.

Tyvärr är långt ifrån alla företag i fastighetsbranschen registrerade. Är dessutom indelningen tveksam så blir det problem. Skulle dessa två förutsättningar vara uppfyllda så är katalogtjänsterna nog ett bättre sökalternativ än de generella sökmotorerna.DEDIKERADE KATALOGTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Om du äger en fastighet och t ex genom en sajtregistrering enkelt vill finnas tillgänglig för företag som söker lediga lokaler, hur gör du då? Ärligt talat, sannolikheten för att hitta en bra katalogtjänst för företag, som även innehåller viktiga data och bra aktuella artiklar lyser med sin frånvaro.

Nåväl, vad ligger närmast? De som väl kommer närmast är NetGuide. Ett annat, men dock mycket trevande försök är NG24. Därefter följer mängder av försök till kataloger, men inga av dessa innehåller särskilt många sajter. Att söka specifikt efter fastighetsbolag eller fastighetskonsulter är även här svårt, då revelant indelning i många fall saknas.

Sedan ska man inte glömma att många individuella sajter innehåller länklistor, ibland relativt omfattande. Inga av dessa är dock explicit inriktade på fastigheter och fastighetsbranschen, och erbjuder inte heller företag att registrera sina sajter. Den kan dock vara idé att skicka ett mail och fråga om man får lägga till sin sajt.

Letar du efter nyheter om fastigheter och fastighetsbranschen bör rimligtvis även affärs- och dagstidningarnas sajter nämnas (i Fastighet ! finns en särskild sida med länkar till mediaföretag). Noteras bör dock att webversionerna i en del fall endast verkar vara ett komplement till pappersvarianterna.

 
Tips:

Registrera din fastighetssajt i samtliga dessa sökmotorer!Tips:

SUNETs registrering är långsam. Var ute i god tid!

 
 
Åter till toppen Fastighet! Juli/Augusti 1997 .. tips i Fastighet
  ANNONSTORG

För fastighetsbolag och privatpersoner som vill köpa eller sälja en fastighet finns ett par olika annonstorg (se Privatmarknaden resp. Fastighetscentralen). Ska du annonsera här är det viktigt att sajten har många besökare. Tänk också på att jämföra annonskostnaden per besökare.

En fastighetsägare med egen sajt bör naturligtvis även utannonsera sina fastigheter på den egna sajten.

Har en fastighetsägare lediga lokaler i sin fastighet kan ett utnyttjande av företag som mäklar hyresgäster/lediga lokaler via Internet vara av intresse. Titta i FastighetsCentralen så hittar du några av dem. Även här bör en fastighetsägare med egen sajt utnyttja sin egen sajt för exponering av vad som är ledigt.BRA FASTIGHETSSAJTER - FINNS DE?

Fastighetsägare på Internet då? Nja, de flesta som äger fastigheter lyser tyvärr med sin frånvaro. Fastighetsmäklarna är de som kommit längst, främst på privatsidan. Men gapet ner till fastighetsbolag och andra fastighetsägare är relativt långt. Och faktiskt är det svårt att förstå varför. Om nu den som söker fastigheter kan få god hjälp via Internet, varför skulle inte samma service erbjudas den som letar lediga lokaler?

Hur många av de fastighetsägare som har lediga lokaler och som saknar egen websida, utnyttjar mäklare via Internet för annonsering? Jag hoppas de allra flesta gör det, men så är det säkert inte. Effekter för en fastighetsägare? Generellt kan man säkert räkna med att t ex de företag som idag har epost och Internet i första hand kommer att söka lediga lokaler via Internet, INTE via tidningar eller andra media. Lite förvånande är det nog att fastighetsbranschen inte har insett detta. På sikt kommer siuationen naturligtvis att förändras.

Med en egen fastighetssajt kan det naturligtvis se lite annorlunda ut. Den ständiga utvecklingen av Internet gör dock att det i många fall saknas kunskaper om mediets förutsättningar och möjligheter. Ändå lär en liten bra och informativ sajt för t ex ett fastighetsbolag eller en fastighetskonsult vara ett bättre alternativ än inget alls.

I Fastighet ! finns en så gott som komplett lista över fastighetssajter. Som vägledning rankas 100 bästa fastighetssajterna. 10 av dessa tas dessutom med på vår Topp10-lista. Saknar du någon sajt kan du föreslå en (se vidare längst ner på sidan).FASTIGHETSBOLAG PÅ BÖRSEN

Det finns en speciell anledning varför Fastighet ! har en speciell bevakning av fastighetsbolag på börsen. Vi anser att dessa företag utgör en bra indikator av hur fastighetsbranschen i övrigt är representerad på Internet. Besök dessa, de är åtminstone i vissa fall värda besväret. Kanske hjälper det dig även att göra din egen sajt bättre.

Tyvärr kan man inte säga att förekomsten av egna fastighetssajter bland dessa är särskilt uppmuntrande. Endast 10 av 26 fastighetsbolag har någon information på Internet om sig själva att erbjuda. Av dessa har inte alla egen domän, vilket på sitt sätt är förvånande.

I takt med att dessa företag får egna sajter/domäner kommer vi dock att uppdatera listan. Skickar du ett mail till Constellator kan vi informera dig automatiskt om det sker förändringar på sidan för fastighetsbolag på börsen.SUMMERING

Det är en bit kvar innan fastighetsbranschen är ikapp andra branscher beträffande närvaron på och utnyttjandet av Internet. Visst finns det mycket att lära, men Internets möjligheter kommer tyvärr att utnyttjas mer av vissa, medan andra halkar efter.

Det finns två sätt att närma sig Internet, antingen för att dra nytta av det, eller för att "alla andra" gör det. Oavsett vilket alternativ som gäller för dig, så kommer det att påverka bolagets lönsamhet. Vårt syfte med Fastighet ! vara en resurs för de företag som förstått detta. Det är det vi menar med att Fastighet ! är ett Index för fastighetsbranschen.

 
Tips:

Glöm inte att sätta ut epostadressen! Gör det även på den sida där ev. lediga lokaler beskrivs. Tänk också på att registrera företagets epostadress hos AU-system och Telia.

 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Krönikan - September -97]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1997. Skicka gärna epost till erik.dahl@constellator.se.