Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till Indexsidan
Varje månad.. Fastighet - November 1997 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
Oktoberg -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

HAR DU UPPDATERAT DIN MARKNADSFÖRINGSPORTFÖLJ ÄNNU?

Ditt företag kan utnyttja en mängd traditionella kanaler för marknadsföring - tidningsannonser, direktreklam, telefonmarknadsföring, mässor etc. När Internet nu succesivt går över från att vara ett forum för informationutbyte till att bli mer affärsinriktat räcker inte detta. För att kunna mixa din marknadsföringsportfölj optimalt behöver du sannolikt inkludera Internet bland era övriga marknadsföringskanaler.

Du bör alltså behålla den traditionella marknadsföringen. Kunden bör dock själv få välja sätt att kommunicera med er på (alla har inte Internet ännu!). Men börja redan nu fundera på i vilka sammanhang Internet kan ersätta traditionell marknadsföring. Använder ni Internet för er marknadsföring bör ni dessutom tala om för kunden att ni finns där. Detta kan ni göra bl a genom att lägga till er webadress och e-postadress på era visitkort, vid alla typer av kontakter, vid annan marknadsföring etc.).

Ta reda på vilka egenskaper hos Internet som passar er verksamhet bäst. Internet kan t ex användas som en komplettering till er befintliga marknadsföring i form av presentation av aktuella prislistor, referenskunder, pressreleaser etc. Internet gör det möjigt för kunden att välja tidpunkt och omfattning för den information som denne vill ta del av. Men innan kunden kommer till er sajt måste kunden hitta er!


 

VILKA KUNDER VÄNDER DU DIG TILL OCH VAR FINNS DE?

En viktig del av begreppet marknadsföring är att känna till var kunderna kan tänkas leta efter information om dina produkter och tjänster. Företag som etablerar sig på Internet skaffar sig succesivt kunskap om hur Internet fungerar och ser ut. Efter ett tag upptäcker de vilka sajter som är intressanta för att inhämta en viss typ av information.

För kategorin presumtiva hyresgäster kan konstateras att denna kategori är relativ bred, även i ett smalare perspektiv t ex företag som letar kontorslokaler. Vad de flesta fastighetsägare erbjuder är vidare små till medelstora kontorslokaler. En hel del konkurrerande fastighetsägare erbjuder dessutom en i princip motsvarande produkt (lokal). Ett sådant perspektiv som ovan kan naturligtvis även tillämpas för andra lokaltyper och för andra typer av presumtiva hyresgäster. Slutsatsen är dock generell - beroende på variabler som dessa kan marknadsföringen till viss del behöva anpassas för respektive kundkategori.

Var på Internet kan alltså en presumtiv lokalhyresgäst tänkas leta på sin antagna jakt efter en lokal? Och hur kan en fastighetsägare utnyttja detta för att exponera sig?

Vad gäller sökmotorer och generella katalogtjänster, så utgör dessa fortfarande betydande alternativ. Vissa bedömare gör dock redan nu antaganden om att de succesivt kommer att ersättas av mer specialiserade sajter. Dessa erbjuder i princip två möjligheter: det ena är att registrera sig (kostar i vissa fall en mindre slant, men är ofta kostnadsfri), det andra är att köpa annonsutrymme. De annonser som förekommer benämns ofta 'banners'. Banners kan vara helbanners eller halvbanners, men varianter förekommer. Banners kan i princip förekomma på vilken sajt som helst, men återfinns framför allt på sajter med många besökare.

Om du överväger att köpa exponering för dina annonsbanners kan du fundera på i vilka sammanhang du vill synas. Här kan det vara idé att jämföra din eventuella Internet-annonsering med den du gör IRL ("In Real Life"). Om du marknadsför dig via annonser i tidningar, vilken typ av tidningar annonserar du då i. I vilken grad avgränsar du din målgrupp? Om du väljer att annonsera t ex enbart i fastighetsrelaterade tidningar kan det vara idé att tillämpa en motsvarande strategi på Internet. Till skillnad mot hur det är utanför Internet har du i det senare fallet något fler alternativ, dvs. du behöver inte begränsa dig till enbart media-relaterade sajter. I själva verket finns ingen garanti att dessa sajter har många besökare.


 

PÅVISA DINA KUNDFÖRDELAR VIA BANNERANNONSERING!

En bannerannons på en websida skiljer sig från en annons i t ex en tidning. Framförallt har en tidningssida i de flesta fall ett större format än en bannerannons. Om websidan är större än bildskärmens yta måste också den som läser sidan bläddra mellan olika delar av sidan. Detta begränsar bl a hur stor en websida kan vara. En websida bör inte heller vara så stor att nedladdningen av sidan till webläsaren tar för lång tid.

Allt detta medför att en annons på en websida med nödvändighet blir mindre än motsvarande alternativ i en tidning. Det blir knappast heller realistiskt att skappa helsidesannonser på det sätt som är möjligt i en tidning. Storleken på en bannerannons är därför mindre än för motsvarande annons i en tidning. Därmed blir utrymmet för en informativ text på själva bannerannonsen begränsad. Detta är i och för sig inget avgörande problem eftersom bannerannons i allmänhet är klickbara, dvs om du klickar på bannern så länkas du vanligtvis vidare till annonsörens egen sajt (minns även att tidningens sidor är sekvensiella, dvs den relativa placeringen av en sida är låst. En websida kan å andra nås fram de sidor från vilka det finns länkar).

Så hur gör man? Det finns en del designtipsande sajter på Internet framför allt i USA (prenumerera gärna på våra sajttips!) som i vissa fall även kan ge exempel på hur en bannersannons kan utformas. I allmänhet ges ingen större utrymme för någon stämningsskapande banner. Välj den text och formulering som tydligast talar om vilket medvärde du kan skapa för din tilltänkte kund. Tänk även på att en bannerannons skall kunna stå på sina egna ben. Detta innebär att den ska medföra att läsaren uppmärksammar den och tar sig till den, även om denne inte klickar sig vidare till annonsörens egen sajt. Bestäm dig också för syftet med annonsen. Är den positionerande, dvs har den som syfte att marknadsföra hur du vill att kunden uppfattar dig, eller är den tänkt som en marknadsföringsinsats för en lokal som snart skall hyras ut?

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 

Tips:

Det finns en hel del amerikanska sajter som erbjuder gratis nyhetsbrev om marknadsföring på Internet, t ex WebPromote och JDD Publishing.

 
 
Åter till toppen Fastighet! November 1997 .. tips i Fastighet
  MARKNADSFÖRING UTAN EGEN WEBSAJT

Vissa företag har ingen egen websajt eller vill inte lägga ner en massa tid på den egna sajten. Är informationsmöjligheterna därmed borta för dessa företag? Naturligtvis inte!

I vissa fall kan ett företag lägga ut sin information hos ett annat företag. Ett vanlig beteckning för en sådan typ av websida är "mini-sajt". En mini-sajt kan nås t ex från en bannerannons precis som i övriga fall. Teoretiskt kan en mini-sajt ha samma innehåll och utformning som en sida som ligger på den egna sajten. Det finns dock vissa skillnader. En mini-sajt har egentligen ingen större omfattning utan utgörs i de flesta fall av en eller ett fåtal sidor. Funktionaliteten och designen på mini-sajten följer vanligtvis den mall som gäller för övriga sidor där mini-sajten är belägen.

Styrkan med en mini-sajt är att du kan informera om en produkt eller tjänst med en minimal insats. Den är ett utmärkt komplement till en bannerannons som ju har en begränsad storlek. Mini-sajten kan dessutom vara på plats hos företaget den ligger hos med relativt kort varsel. Företaget som köper utrymme för en mini-sajt kan fortfarande tillhandahålla en någorlunda stor mängd information i form av produktinfo, adresser etc.


 

GÖR DIN RÖST HÖRD!

Annonsering och minisajter kräver i sig inte särskilt stora insatser tidsmässigt, och i banner-fallet, inte heller innehållsmässigt. Möjligheterna är dock inte slut med det.

Om du använder Internet regelbundet och har tid över kan det vara idé att ta en titt på möjligheterna att kommunicera via insändare. Insändare på Internet har endast begränsade likheter med sin motsvarighet i en tidning. Det vanligaste mediet för insändare är Usenet. Usenet är ett s k konferenssystem dvs de inlägg som du skriver och "postar" till Usenet, kan läsas av andra på Internet. I tidningsfallet finns ett begränsat utrymme för tidningen att publicera kommentarer till gjorda inlägg. Den begränsningen finns inte på Usenet. Kvaliteten på Usenet skiftar dock och f n finns egentligen ingen bra diskussionsgrupp på Usenet som handlar om företagande och ekonomi. Ett alternativ till Usenet är s k gästböcker. Dessa fungerar ungefär på samma sätt, men vanligtvis återfinns diskussionsgruppen på en viss websajt.

Om du vill gå ett steg ytterligare kan du även kika på möjligheten att skriva inlägg i s k chat-diskussioner. "Chattande" innebär att flera personer samtidigt (i realtid) kan se de inlägg som postas, eftersom flera personer samtidigt läser samma websida. Det medför att du omedelbart kan få respons på något du skriver, eventuellt av flera personer! För att ett "chat" skall vara meningsfullt krävs dock, om det är många char-ovana, en s k moderator. En moderator är en ledare för en diskussison som kan tillse att diskussionen inte spårar ut och som också kan ge diskussionen välbehövliga "vitamininjektioner" om diskussionsintresset sjunker. I chat-fallet krävs också en speciell typ av program. Det skadar heller inte att den potentiella gruppen är stor, även om det naturligtvis underlättar om det antal personer som chattar samtidigt är begränsad i respektive fall.


 

KAN DU LÖSA KUNDENS BEHOV PÅ DIN SAJT?

Kunderna befinner sig i olika stadier i köp-processen, några i början och några i slutet. Detta gör dem intresserade av olika saker. En presumtiv köpare kan också redan vara kund hos dig - denne vill kanske enbart veta vilka nyheter som du har att komma med. Dina websidor bör därmed utformas för att slussa sajtbesökaren vidare till olika sidor beroende på vem kunden är. För vissa kunder kan detta innebära en vidarelänkning t ex till en sida där produkten eller motsvarande kan beställas. Fundera också på vad du kan göra för att en besökare skall återkomma till din website.

Om besökaren på din sajt inte är bekant med ditt företag sedan tidigare bör du ge denne en möjlighet att få se vad du har att erbjuda denna, samt också presentera ditt företag. Detta innefattar även en presentation av vilka personer som är lämpliga att kontakta beroende på situation.

Oavsett vad du marknadsför (produkter, lokaler eller tjänster), så kan du låta informationen vara mer omfattande än om du trycker upp allting i form av broschyrer (tänk dock på att dela upp materialet så att inte allt finns på samma plats). På Internet kan du ge kunden en möjlighet att själv välja vilken typ av säljmaterial som denna vill ta del av.

De behov och problem som gäller för ett fastighetsbolags kunder kan t ex höra ihop med letandet efter en ny lokal. Låt då den presumtive hyresgästen snabbt kunna se vilka lediga lokaler som finns. Du kan också inhämta (t ex via ett formulär) uppgifter om vad kunden behöver. Formuläret kan t ex utformas så att du kan få reda på om kunden precis har börjat leta lokal och därför kan vänta en viss tid på en en särkilt intressant lokal blir ledig.

Via din websajt kan du markera på vilket sätt ditt företag är bättre på att erbjuda kunden lösningar än vad dina konkurrenter är. Du kan också identifiera vilka nyckelfaktorer som är viktigast för kunden. Att focusera på fler faktorer än pris och läge kan mycket väl betala sig i längden. Om kunden t ex kan erbjudas flexibilitet i form av möjlighet att kunna expandera eller byta lokal längre fram - tala då om det för kunden. Påvisa ditt intresse för kundens behov! Ju tidigare du kan få kunden att uppfatta detta, desto större chans att kunden vill hyra av just dig, till ett pris som är bra för dig.


 

SAMMANFATTNING

Marknadsföring på Internet växer i omfattning. Succesivt kommer vi att få en utveckling mot en typ av marknadsföring som mer och mer liknar den som gäller för övriga medier, t ex tidningar. Något fullständigt överensstämmande kommer dock aldrig att nås. Möjligheterna att bli effektiv kommer som vanligt att uppnås av de företag som till fullo insett de specifika förutsättningar som gäller för respektive medium. Internet är ett av dessa. Sannolikt kommer det också att inom vissa områden att bli dominerande.

 

Tips:

Några intressanta företag som skriver om marknadsföring och annonsering är t ex Projektor och Riksmedia.

 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1997.
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.