[an error occurred while processing this directive]

Senaste 

Kvartal 4 -01 

 

Kungsleden ökar utdelningen med 17%

(020220) Kungsleden har idag lämnat sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2001.

  • Resultat före skatt uppgick till 380 (316) Mkr vilket motsvarar 20,06 (16,69) per aktie. 
  • Utdelningen föreslås höjas till 10,50 (9,00) kr per aktie, en ökning med 17 procent. 
  • Driftsöverskottet ökade med 38 procent till 638 (461) Mkr. 
  • Prognos för verksamhetsåret 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr.

Kungsleden rapporterar återigen ett rekordår. 1997 var Kungsleden ett bolag med en portfölj på knappa 1,8 Mdr, ett driftsöverskott om dryga 100 Mkr och ett negativt årsresultat. Fem år senare har Kungsleden en fastighetsportfölj med ett bokfört värde av nära 9,5 Mdr med ett resultat före betald skatt om 380 Mkr.

Driftsöverskottet ökade från år 2000 till 2001 med 177 Mkr eller 38 procent. Under året avyttrades 103 fastigheter för sammanlagt 1 057 Mkr med ett positivt resultat om 100 Mkr och samtidigt förvärvades fastigheter för 3 877 Mkr. 

Under 2001 har antalet kommuner minskat, andelen storstäder ökat och satsningen på äldreboende inletts. Vi kommer under 2002 att öka satsningen på äldreboende och fortsätta att förvärva kommersiella fastigheter. Vi ser fortsatt stora möjligheter att säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp