[an error occurred while processing this directive]

Senaste  

Kvartal 2 -01  
Kvartal 1 -01  

 

Platzer fortsätter koncentrationen av beståndet

(011213) Platzer fortsätter koncentrationen av fastighetsbeståndet genom försäljning av tre kontors- och industrifastigheter i Göteborg, totalt omfattande ca 15 000 kvm. Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till 71 Mkr och avser följande fastigheter:

  • Gamlestaden 740:103, Marieholmsgatan 64, omfattande ca 8 600 kvm 
  • Kobbegården 6:56, Datavägen 12 B, omfattande ca 2 700 kvm 
  • Älvsborg 176:5, Hängpilsgatan 3-7, omfattande ca 3 800 kvm

- Försäljningarna är ett led i strävan att koncentrera beståndet till tillväxtområden i Göteborg samt att reducera andelen industrifastigheter, säger Platzers VD Birger von Hall.

 

NCC säljer fastigheter i Bryssel för 210 Mkr

(011211) NCC har sålt två fastigheter i Bryssel, Belgien: Projektet Twin Square 300 till det tyska fastighetsbolaget RSE AG för 100 Mkr med en vinst på 20 Mkr samt förvaltningsfastigheten Lot 10 till Bryssels regionförvaltning för 110 Mkr med en förlust på 10 Mkr. Resultaten kommer att ingå i NCC-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2001.

Projektet Twin Square 300 omfattar 5 400 kvm kontorsyta och är den tredje etappen i projektet. Kontoret är fullt uthyrt till Pharmacia- Upjohn. Köpare är det tyska fastighetsbolaget RSE AG, som tecknat ett ramavtal om köp av samtliga etapper i projektet.

Twin Square är beläget intill flygplatsen Zaventem, vid motorvägen till Bryssel i ett tillväxtområde där ett flertal internationella företag valt att etablera sig. Projektet omfattar totalt 46 000 kvm kontor i sju etapper. Förvaltningsfastigheten Lot 10 färdigställdes 1988 och omfattar 9 600 kvm kontor. Fastigheten har haft höga vakanser de senaste åren och försäljningen innebär en sänkning av vakansgraden i NCCs förvaltningsbestånd. Fastigheten har sålts till Bryssels regionförvaltning, som kommer att använda lokalerna för egen verksamhet. 

Köparen tillträder fastigheten under första kvartalet 2002.

 

Kungsleden köper 22 fastigheter

(011206) Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 22 fastigheter för sammanlagt 395 Mkr inkl. förvärvskostnader. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 107.000 kvm.

Större delen, ca 300 Mkr, av bestånden ligger i Malmö och utgörs av kontors- och lagerfastigheter vid Jägersro och Fosie. Övriga fastigheter ligger i Göteborg och Västerås. Den initiala direktavkastningen efter fastighetsadministration överstiger bolagets mål om 8,5 %.

Säljare är Skandia och Fastighetsrenting. Huvuddelen av fastigheterna tillträds den 1 februari 2002.

"Bestånden som är av god kvalitet stärker vår ställning i Malmö samtidigt som flera av fastigheterna är lämpliga för vidareförsäljning" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

 

Peab har genomfört Kranen-affären

(011205) Peab har avyttrat Kranenområdet till Dockan Exploatering AB. Transaktionen ger Peab en vinst på 20 mkr som intäktsförs under det fjärde kvartalet 2001.

Kranenområdet är beläget intill Malmö hamn och det är ett av Öresundsregionens mest attraktiva områden för byggande av bostäder och kontor. Närheten till Öresund, Malmö Högskola och centrala Malmö erbjuder en unik boendemiljö. Markområdet omfattar cirka 225 000 kvm exploateringsbar yta. Bedömningen är att ca 1 200 nya bostäder skall uppföras på området.

Dockan Exploatering AB ägs av Peab, JM och Wihlborgs med en tredjedel vardera. Peabs engagemang i Dockan kommer initialt att uppgå till totalt ca 140 mkr. Genom transaktionen minskar Peabs balansomslutning med ca 150 mkr.

Exploateringen av området kommer att genomföras av Dockan Exploaterings AB. Peab och JM skall ansvara för utveckling och försäljning av bostäder och Wihlborgs skall utveckla och äga de kommersiella ytorna. Värdet av byggproduktionen på Kranenområdet kommer att uppgå till ca 3 miljarder kronor under 5-10 år.

 

Kungsleden gör nya förvärv

(011116) Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 10 centrumfastigheter i Göteborgs kranskommuner för totalt 185 Mkr inkl. transaktionskostnader. Affären görs till en direktavkastning om 9,1% efter fastighetsadministration.

Fastigheterna innehåller drygt 32 tkvm, främst butikslokaler, vårdlokaler samt bostäder. Fastigheterna ligger centralt i Lindome, Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Hallsås samt Floda och inrymmer service såsom vårdcentral, omsorgsförvaltning, butiker och bostäder.

Säljare är Förbo AB som ägs av Lerum, Härryda, Mölndal och Kungälvs kommun.

Fastigheterna tillträds 1 december.

 

Platzer fortsätter koncentrationen

(011115) Platzer säljer kontorsfastigheten Kanoten 5 i Karlstad samt industri-och lagerfastigheten Rud 51:21 i Göteborg. Totalt omfattar båda fastigheterna ca 6 800 kvm och köpeskillingen uppgår till 53 Mkr.

- Försäljningarna är ett led i strävan att koncentrera beståndet till tillväxtområden i Göteborg samt att reducera andelen industrifastigheter, säger Platzers VD Birger von Hall.

 

Kungsleden säljer i Haninge och Trollhättan

(011025) Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i två separata affärer sålt en centrumfastighet i Trollhättan och en tomt i Haninge för sammanlagt 47 Mkr. Resultatet efter fastighetsadministration uppgår till 10 Mkr.

"Affärerna är ett led i vår strukturering av fastighetsbeståndet" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

 

Drott renodlar i Karlstad

(011023) I en bytesaffär med Tornet renodlar Drott sitt Karlstadsbestånd till enbart bostadsfastigheter. Drott erhåller fem bostadsfastigheter om totalt 43 100 kvm och lämnar samtliga sina kommersiella Karlstadsfastigheter samt en kommersiell fastighet i Göteborg. Dessutom erhåller Drott en mellanlikvid om 170 Mkr. Affären ger ingen resultatpåverkan.

Efter bytet äger Drott 28 bostadsfastigheter i Karlstad med drygt 1 300 lägenheter.

Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Fastighetsöverlåtelse per 2002-01-01.

 

Wallenstam säljer till bostadsrättsförening

(011022) Wallenstam säljer en bostadsfastighet i Linnéstaden i Göteborg till en bostadsrättsförening. Försäljningspriset uppgår till 23,8 Mkr vilket motsvarar ca 16 800 kr / kvm. Bostadsrättsföreningen tillträdde fastigheten den 15 oktober.

 

Förvärvet av Postfastigheter klart

(011010) Styrelserna för Wihlborgs Fastigheter AB respektive Posten AB har godkänt Wihlborgs förvärv av Postfastigheter AB. Wihlborgs tillträder fastigheterna den 1 december 2001.

 

Kungsleden säljer Prästgården 12 i Örebro

(011005) Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Örebro Prästgården 12 till Henry Ståhl Fastigheter AB för 56,5 Mkr. Fastigheten innehåller ca 6.700 kvm, främst kontors- och butiksyta. Tillträde sker den 1 oktober 2001.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp