[an error occurred while processing this directive]

 

(971118) Enligt Dagens Industri, som citerar nyhetsbyrån Direkt, har tolv fastighetsbolag nu bildat Svenskt Fastighetsindex för att ge statistik om avkastningen på svenska fastigheter. Bland bolagen ingår bl a en rad försäkringsbolag samt JM, NCC och Diligentia.

 

(970919) Samfundet för fastighetsekonomi (SFF) har i samarbete med TEGoVA (fd TEGEVOFA) hållit ett seminarium om fastighetsindex. Föreläsningarna focuserades främst på hur tillgången på objektiva och allmänt tillgängliga data om t ex kommersiella fastigheter skulle kunna öka bl a institutionella och internationella placerares intresse för att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Erfarenheter från Holland redovisades. Vidare delgavs information om hur långt framskridandet av ett svenskt fastighetsindex kommit, ett arbete där bl a Fastighetsägarförbundet deltar.

 

Se vidare Aktuellt i politiken.

 

Christer Lindén, CLN Fastighetsekonomi (maj -97)
Att den bostadspolitiska utredningen har gått i stå beror på en mängd olika faktorer:

- Förslaget med investeringsbidrag till nybyggnad, var inte genomtänkt samt att man inte klarat ut finansieringen. Det skulle bli för dyrt att ha dubbla system under en övergångstid.

- Förslaget till stöd för ombyggnad fick massiv kritik inte minst från Boverket där man i första hand hackade ner på orättvisorna mellan villägarnas avdragsrätt (på lån) kontra inget stöd alls till flerbostadshus. I förslaget fanns ett visst stöd till ombyggnad av flerbostadshus men detta skulle gälla prioriterade åtgärder som kunde skifta från år till år. T ex ett år gav man stöd till användandet av återvunnet material, ett annat år till ekologiska ombyggnader, ett tredje år till ventilationsåtgärder. Och detta kallar man långsiktighet i stöd till bostadsbyggandet.

Den bostadspolitiska utredningen är enligt min mening en skandal, vilken konsult som helst hade kunnat presterat en sådan utredning på ett halvår. Utredningen varade i två år i den delrapport som presenterades efter första året var endast en beskrivning av tidigare finansieringssystem.

Tack vare att man gjort ett så dåligt arbete i utredningen ser det ut som om botten har gått ur byggmarknaden, utom möjligtvis på vissa orter. Många är avvaktande och vill inte dra igång några större investeringar.

Däremot finns det ett visst intresse för att handla med fastigheter man kan ju göra en del klipp om man vill. Jag var inblandad i en försäljning av ett bostadsområde som byggdes 1990 till en kostnad av 9.700 kr/m2 det såldes innan jul för 4.000 kr/m2. När räntebidragen försvinner och fastigheterna inte ligger i storstäderna kommer man ner i dom här prisnivåerna.

Ett annat ämne som man borde lobba lite på är fastighetsskatten och taxeringsvärdena. Många av de fastigheter som byggdes i slutet av 80-talet och början av 90-talet har taxeringsvärden som är baserade på en produktionskostnad finansierad med räntebidrag. I exemplet ovan var taxeringsvärdet ca 4.600 kr/m2, 75% av marknadsvärdet på fastigheten är 3.000 kr/m2 skillnaden motsvarar ett hyresuttag på 27 kr/m2 vid full skatt vilket är lika mycket som ett års hyreshöjning efter förhandling.

 

Byggindustrin 17/1997
  • En ökad polarisering av fastighetsbranschen bedöms ske framöver enligt deltagarna i paneldebatten på Fastighetsdagen anordnad av tidningen Fastighetsvärlden.
  • Konkurrensverket utreder den planerade fusionen mellan NCC och SIAB.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp