[an error occurred while processing this directive]

 

Nytt fastighetskonsultbolag bildat

(990801) Tufvesson & Partners är ett nytt konsultbolag inom fastighetsbranschen. Bolaget som ägs av medarbetarna har sitt säte i Stockholm. Bolagets VD Martin Tufvesson har tidigare arbetat inom bl a Arsenalen och Hufvudstaden. Medarbetarna i Tufvesson & Partners är samtliga registrerade fastighetsmäklare.

Bolaget kommer enligt tidningen Fastighetsnytt att hjälpa sina klienter med bl a rådgivning beträffande fastighetsinvesteringar och fastighetstransaktioner.

 

Vasakronan klar med förprojektering av överbyggnad

(990608) Vasakronan är nu klar med förprojekteringen av överbyggnad mellan två kontorshus vid Södra Torg i Kristianstad. Fojab Arkitekter gjorde det förslag som kommer att vara grunden för utformningen. En masterplan är också framtagen av Ågren Konsult.

Vasakronan kommer att göra en överbyggnad mellan två kontorshus på cirka 6 500 kvm lokalyta. Detta kan ge 25-30 nya butiker och skapar ett nytt affärscentra mitt i centrala Kristianstad.

Enligt Vasakronan har företaget i dagsläget inte möjlighet att frigöra de ytor som behövs för att starta projektet, utan väntar med byggstart till 2001.

 

Stockholm Energi-kunder prövar Internet på elnätet

(990505) Stockholm Energi inleder nu försök där 200 kunder i utvalda områden får testa Internet via elnätet. De kommer att kunna surfa snabbare än med ett vanligt modem, och slipper dessutom både dyra samtalsavgifter och blockerade telefonlinjer.

Tillsammans med Tele 2 och NOR.WEB inleder nu Stockholm Energi försök med Internet via elnätet till lägenhetskunder i Östermalm och villakunder i Bromma. 200 hushåll ska få utvärdera tekniken under två månader. Syftet är både att utvärdera själva tekniken och dess värde för kunderna. - Intresset för den här tjänsten är stort, säger Bertil Österlind, som leder projektet vid Stockholm Energi.

Dataöverföringen sker alltså via elnätet till huset, där kundens dator ansluts via ett speciellt elnätsmodem och en normal nätverkskoppling. Kunden kan vara uppkopplad mot nätet dygnet runt utan att blockera telefonlinjen eller drabbas av dyra samtalsavgifter.

Tekniken medger en teoretisk överföringskapacitet på 1 megabit/s i båda riktningarna, tjugo gånger snabbare än med modemförbindelse över telenätet. På NOR.WEB, som tillhandahåller tekniken, tror man att man snart är uppe i det flerdubbla. Det skulle göra det möjligt att t.ex. se på film eller lyssna på musik på nätet utan uppehåll för nedladdning.

 

Vasakronan hyr ut i Garnisonen i Stockholm

(990309) Sifo Group flyttar till nya lokaler på Linnégatan 87 i kvarteret Garnisonen. Vasakronan kommer att utföra betydande renovering och anpassning innan inflyttning sker sommaren 2000. Lokalerna som är från 1880-talet ligger i den äldre delen av Garnisonen och omfattar 14 000 kvm.

Vasakronan förvärvar samtidigt Sifo Groups fastighet, Estländaren 10, i Sollentuna för 22,3 Mkr. Fastighetens uthyrningsbara lokalarea är cirka 3.500 kvm .

 

Kraftbörsen startar handel med schablonavräknad el

(990217) Svenska Kraftbörsen AB har nu öppnat sin kundkategorimarknad även för handel med schablonavräknad el, vilket innebär att 99,5% av elköparna i Sverige nu kan byta elleverantör utan att byta elmätare. Kundkategorimarknaden kan nås bl a via webben.

Handeln är villkorad av att riksdagen tar beslut om schablonavräkning. Om riksdagens beslut träder ikraft efter det planerade startdatumet den 1 november 1999 påbörjas leveransen vid datumet för ikraftträdandet. Omfattas inte köparen av riksdagens beslut förfaller avtalet och köparen behåller sitt befintliga leveransavtal. Enligt planerna kommer reformen att omfatta alla med en huvudsäkring maximalt 200 A.

Priserna till slutkunder påverkas idag mest av priserna på engros-marknaden och bara på marginalen av säljarnas (något sjunkande) marginaler. Genom att handla schablonavtal redan nu kan köpare utnyttja den idag låga prisnivån och skydda sig mot eventuella prisökningar på engrosmarknaden.

 

Bostadsbolaget går med i Svenskt Fastighetsindex

(990206) Bostadsandelen ökar starkt i Svenskt Fastighetsindex genom att Bostadsbolaget nu deltar med data om sitt fastighetsbestånd.

Bostadsbolaget är ett av fem fastighetsföretag i Göteborg som ingår i den kommunägda koncernen Förvaltnings AB Framtiden. Bostadsbolaget har ett fastighetsbestånd omfattande ca 23 000 lägenheter med en total bostadsarea om 1,5 miljoner kvm. Det bokförda värdet uppgår till ca 6 miljarder kronor. Bostadsbolaget är det fjärde största av de kommunägda bostadsföretagen i landet.

I fastighetsindex ingår nu totalt 15 företag, varav sex börsnoterade bygg- och fastighetsbolag, åtta institutionella placerare och ett kommunägt bostadsföretag. De femton företagen är AP-fonden, AMF Pension, Bostadsbolaget, Diös, Diligentia, Drott, Folksam, JM, NCC Fastigheter, PriFast, Skandia, SPP, Trygg-Hansa, Vasakronan och WASA.

I indexet ingår från år 1999 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 18 miljoner kvm, varav 5,3 miljoner kvm utgörs av bostäder. Det samlade värdet av deltagande företagens svenska fastigheter bedöms uppgå till cirka 160 miljarder kronor. Det innebär att indexet omfattar nära hälften av de svenska fastigheter som innehas av institutionella placerare som börsnoterade fastighets- och byggbolag, försäkringsbolag och pensionsinstitut.

 

Byggare kräver permanent ROT-avdrag

(990121) Den 31 mars upphör möjligheten att få s k ROT-avdrag för reparations- och förbättringskostnader på hyreshus och egnahem. Nu hemställer Byggentreprenörerna hos regeringen om att ROT-avdraget permanentas.

- ROT-avdraget har haft stor betydelse för byggbranschen, främst för de många småföretagare som arbetar med privatpersoner som kunder. Avdraget har också verksamt bidragit till att motverka svartjobb, säger Bert Lilja, vd för Byggentreprenörerna.

Byggbranschen har under en följd av år fått vidkännas en kraftig nedgång, främst vad gäller bostadsbyggandet. Detta har lett till att företag slagits ut och anställda tvingats ut i arbetslöshet. ROT-avdraget har gett många mindre företag chansen att överleva denna tuffa tid.

I den dialog kring förutsättningarna för Sveriges fortsatta utveckling som pågår mellan regeringen och näringslivet har företagens företrädare understrukit betydelsen av ett sänkt totalt skattetryck för näringslivets fortsatta tillväxt. Att mot denna bakgrund medverka till att höja skattetrycket, vilket blir konsekvensen av att ROT-avdraget nu avskaffas, vore enligt Byggentreprenörerna helt fel.

 

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp