BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1997

På följande sidor hittar du sammanfattningar av årsredovisningar för börsens bygg- och fastighetsbolag. Verksamhetsårets slut är i allmänhet 971231.

Boksluten finns i två tabeller - fastighetsbolag resp byggbolag. En särskild sida innehåller sammanfattningar av bolagens bokslutskommunikéer.

Se även bokslutskommunikéer för 1998 resp delårsrapporter för kvartal 3 -98. 1996 års bokslut hittar du här.

Läs mer på börsbolagens egna hemsidor.


Till Sajtöversikten Till Hemsidan