Skanska bygger för tunnelbanan i New York

(030115) Skanska har fått uppdraget att bygga två ventilationscentraler för tunnelbanan i New York - kontraktet är värt USD 37,8 miljoner, 328 miljoner kronor. Kund är New York City Transit och ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.

Uppdraget gäller att bygga två underjordiska fläktcentraler på nedre Manhattan ett par kvarter från Ground Zero. Anläggningarna ska förstärka ventilationen på tunnelbanans linjer 1 och 9. Skanska USA Civil ansvarar för byggande samt även för de mekaniska och elektriska installationerna.

Båda projekten inleds omgående och utförs parallellt för att slutföras på 23 månader. Arbetena i gatuplanet i korsningarna Park Place/West Broadway och Albany Street/ Greenwich Street ska avslutas på 16 månader.

Uppdragen genomförs av Skanska USA Civils enheter Slattery Skanska och Gottlieb Skanska som tidigare utfört ett antal liknande projekt i New York.

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2003

 

Click Here!

Upp