[an error occurred while processing this directive]

 

Castellum expanderar sin fastighetsportfölj

(980929) Castellm har via sina dotterbolag förvärvat tre fastigheter i Malmö och Stockholm för sammanlagt 93 Mkr. Två fastigheter har sålts för 73 kr med en vinst om 15 Mkr.

Största förvärvet görs av Brostaden i Stockholm, som köper en fastighet på 8.100 kvm i Skärholmen i södra Stockholm för 57 Mkr. Det Malmö-baserade dotterbolaget Briggen köper två fastigheter på totalt 16.000 kvm för 36 Mkr.

 

Wihlborgs m fl köper 77.000 kvm i centrala Stockholm

(980923) Wihlborgs har i samarbete med Peab och Svedeg GmbH förvärvat fastigheten Blåmannen 20 i Stockholm city. Fastigheten omfattar 77.000 kvm. Säljare är Postens Pensionsstiftelse. Fastigheten är belägen vid Drottninggatan - ett i Stockholm city mycket centralt affärs- och kontorsläge. Fastigheten skall byggas om och förädlas med inriktning mot butiker och kontor.

Förvärvet innebär att Wihlborgs och Peab kommer att äga 25% vardera och Svedeg 50% av Blåmannen. Svedeg ägs av ett tyskt bankkonsortium samt Bergaliden AB. Köpeskillingen uppgår till drygt 1 miljard kr. Parterna har överenskommit att Wihlborgs, efter ombyggnad, år 2002 förvärvar hela fastigheten till ett pris motsvarande 7% direktavkastning vid förvärvstillfället.

 

NCC säljer fastighet till brittiskt bolag för 487 Mkr

(980922) NCC Fastigheter har sålt fastigheten Lasarettet 2 i Vänersborg till det brittiska börsnoterade fastighetsbolaget CLS Holdings plc (CLS). Köpeskillingen uppgår till 487 Mkr och försäljningen innebär en vinst för NCC på ca 130 Mkr.

Den nu sålda fastigheten är på ca 45.000 kvm och ger nettohyror på 50,7 Mkr per år. Över 98% av fastigheten hyrs av stat, kommun och landsting.

 

Mandamus köper fastigheter för 210 Mkr

(980902) Mandamus har idag köpt 11 fastigheter av J&W för 210 Mkr. Fastigheterna som alla är kommersiella har en total yta på ca 26.000 kvm, och ligger till 75% på av Mandamus prioriterade orter. J&W hyr ca 24% av den totala ytan.

Mandamus har samtidigt i en annan affär sålt samtliga sina fastigheter i Arvika för 18 Mkr.

 

Tornet köper fastigheter för 940 Mkr

(980828) Tornet förvärvar fastigheter för 940 Mkr från Skanska, Länsförsäkringar och Mandamus. Affärerna ett led i Tornets strategi att stärka kassaflödet och koncentrera fastighetsbeståndet till prioriterade orter.

Tornets dotterbolag SkansTornet förvärvar 2 fastigheterna i Malmö från Skanska Öresund till en köpeskilling om 743 Mkr. Tillträdesdatum är 981001 och den totala ytan 119.000 kvm. Samtidigt förvärvar Skanska sex exploaterings- och saneringsfastigheter enligt nedan från Tornet till en köpeskilling om totalt 43 Mkr. Skanska erhåller en option som ger rätt att före 990115 förvärva en exploateringsfastighet i Malmö från Tornet. Skanska erhåller även en option att inom tre år avyttra en fastighet i Sollentuna till Tornet.

Tornets dotterbolag NorrTornet AB har träffat avtal med Länsförsäkringar Uppsala om förvärv av tre fastigheter i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 116 Mkr och erläggs kontant. Total uthyrbar area uppgår till ca 13.500 kvm och utgörs av kommersiella lokaler samt bostäder. Tillträde kommer att ske 1 oktober 1998.

Tornet och Mandamus har tecknat avtal om byte av fastigheter. Genom bytet stärker båda bolagen fastighetsbestånden på sina respektive prioriterade orter samtidigt som oprioriterade orter lämnas. Fastigheterna har en total uthyrbar area om knappt 20.000 kvm. Tornets dotterbolag Malmstaden erhåller sju fastigheter genom bytet samt förvärvar två fastigheter. Uthyrbar yta uppgår totalt till drygt 16.000 kvm.

 

JM köper fastighet i Nacka

(980828) JM förvärvar ABBs fastighet i Sickla med tillhörande byggnader samt exploateringsmark för bostäder. Fastigheten inrymmer ca 15.000 kvm lokalyta. Det planerade bostadsområdet med utsikt över Sicklasjön och Nackareservatet beräknas inrymma ca 250 bostäder.

 

NCC säljer fastighet för 241 Mkr

(980828) NCC Fastigheter har tecknat avtal med Länsförsäkringsgruppen om försäljning av fastigheten Amsterdam 2 som ligger på Tegeluddsvägen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 241 Mkr. Fastigheten är på ca 20.000 kvm och ligger i direkt anslutning till Länsförsäkringsbolagens nuvarande kontor. NCC kommer i samband med försäljningen att flytta från de 7.500 kvm som bolaget nyttjar för egen del.

 

Skanska säljer SVT:s Dramahus

(980826) Skanska säljer SVT:s nya Dramahus i Värtahamnen i Stockholm till AP Fastigheter för 275 Mkr. I fastigheten på 25.000 kvm, varav 7.000 kvm blir inflyttningsklara i höst, finns bl a TV-studior.

Affären är ett led i Skanskas strategiska satsning på projektutveckling. Färdigutvecklade fastigheter säljs för att bereda möjlighet för nya projektsatsningar.

 

Realia gör nya förvärv

(980703) Genom två separata affärer expanderar Realia i Sundsvall, en av bolagets prioriterade orter. Från AP Fastigheter förvärvas 7 fastigheter för 104 Mkr. Förvärvet betalas med nyemitterade aktier i Realia, vilket innebär att AP Fastigheter kommer att äga ca 4% av Realia. Bolaget säljer samtidigt en fastigheter i Uppsala till AP Fastigheter för 22 Mkr.

Från Systembolaget köper Realia en fastighet för 28,5 Mkr. Även i detta fall består en del av köpeskillingen av en apportemmission till säljaren.

 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp