Constellator Fastighetsanalys AB

Utvecklar och förmedlar

 

Föregående sajt Slumpvald sajt Fastighetsringens hemsida Nästa sajt Fastighetsringens hemsida
Fastighetsringen administreras av
Constellator Fastighetsanalys AB

 

 

En fastighet binder oavsett fastighetsmarknad ofta kapital för en ansenlig tid från tidpunkten för en investering. Dina kunskaper om fastighetsekonomi, investeringsanalys, fastighetsjuridik etc är därvid av stor betydelse för hur framgångsrik din investering skall bli. Constellators affärsidé är att med information, IT-verktyg och metoder skapa en effektiv och lyckad verksamhetsutveckling för företag inom fastighets- branschen.

Constellator har sitt ursprung i konsultföretaget VBB (som idag är en del av Sweco), Under 80-talet skedde en kompetensuppbyggnad med målet att med hjälp av datorstöd och kunskaper i beslutsteori utveckla analysmetoder och analysverktyg. Under denna period togs bl a datorprogrammet PENG fram.

1990 överfördes verksamheten till ett fristående bolag som fick namnet Constellator. Bolaget har sedan dess haft vidgat verksamhetsutbyte och utvecklar bl a sedan början av 1997 denna webbplats. 

 

 

Constellator anlitas regelbundet för kurser rörande fastighetsekonomi, fastighetsvärdering och investerings- analys. Tyngdpunkten ligger i många fall på simulering av olika ekonomiska scenarier, med betoning på riskanalys

Genom att utvecklingen på senare har riktats mot sådana ämnesområden såsom informationssökning, informa- tionsstrategier och informationspresentation, har Constellator kompletterat sina produkter och tjänster för att hjälpa företag inom fastighetsbranschen att bli ännu mer framgångsrika. Även frågor kring datorstöd, datorsäkerhet och Internet ligger nu inom företagets verksamhetsområde


Om du vill ha mer information eller av andra skäl vill kontakta Constellator - skriv till:

Constellator AB, c/o Dahl, Kungsholms Strand 101, 112 33 Stockholm
(telefon 070-574 64 56)

eller skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se

ICQ: 2399832

Läs gärna vår Privacy Policy


Till Produkter och tjänster

Till hemsidan

Till sajtöversikten

 

© Constellator