Karriär

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Jobb - yrken

Litteratur för
fastighetsbranschen

Anmälan av
exjobb


Skolor och
utbildningsföretag


Kompetensutveckling
______________________

 

 

Tidskrifter
Det finns ett flertal
tidningar som bevakar fastighetsbranschen ur ett investeringsperspektiv. Vissa tidningar har en bredare inriktning med andra är mer nischade.

Till de tidskrifter samt har sin utgångspunkt i en allmän bevakning av företagande med vissa specialartiklar/-bilagor om fastighetsbranschen hör Affärsvärlden resp. Finanstidningen. Båda dessa har dessutom väl utvecklade hemsidor med intressant information.

Bland de tidningar som är helt inriktade på fastighetsbranschen hör Fastighetstidningen, BoFast samt Fastighetsvärlden. Både Fastighetstidningen och BoFast har sitt centrum i bevakning av förvaltningsfrågor, men Fastighetstidningen har dessutom en en god bevakning av fastighetsekonomiska frågor. Fastighetsvärlden är helt inriktade på artiklar och analyser av fastighetsinvesteringar och fastighetsmarknadsbevakning. Här redovisas även en rad investeingsrelaterade nyckeltal.

En annan nischad tidning som är relativt ny är Fastighetsnytt. Tidningen har som inriktning att bl a skriva om forskningsfrågor. Till detta hör bl a att redovisa forskningsrön resp. nya rapporter. För den som är intresserad att bevaka händelseutvecklingen beträffande bygginvesteringar finns dessutom tidningen Byggindustrin.

För en förteckning över branschtidningar - se Tidningar. Där finns även länkar till olika affärs- och dagstidningar.

Övriga tidningar av intresse
  • Från Riksdag och Departement (läs mer om den här)
  • Svensk Lantmäteritidskrift
 

 

Utbildnings- och forskningsinstitutioner
De olika institutionerna som bedriver utbildning- och forskningsverksamhet inom det fastighetsekonomiska området tillhör i allmänhet någon av följande kategorier:

  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut ej knutna till högskolor
  • Utbildningsföretag
  • Bransch- och affärstidningar
  • Branschorganisationer
  • Mässarrangörer

(i de 3 sista fallen innebär utbildning olika grader av seminarieverksamhet).

 

Utbildningsmöjligheterna kan sägas bestå av två delar:

  • Grundutbildning
  • Påbyggnadskurser

 

Den fastighetsekonomiska högskoleutbildningen återfinns på KTH i Stockholm, i Lund samt i Gävle/Sandviken (Fastighetsgruppen hos Institutionen för ekonomi). Övriga högskolor och universitet kan därutöver ha kurser eller ämnesblock som i olika utsträckning riktar sig mot den fastighetsekonomiska delen av fastighetsbranschen.

Därutöver bör nämnas att en hel del forsknings- och utredningsverksamhet förekommer med stöd från olika branschorganisationer och myndigheter. Till den föregående kategorin hör utredningar som görs hos Fastighetsägare- förbundet resp Byggentreprenörerna. Exempel på organisationer inom den senare hör t ex Byggforskningsrådet och Kommunförbundet.

Traditionell påbyggnadsutbildning inom det fastighetsekonomiska området kan fås hos ett antal utbildningsföretag, Sådan vidareutbildning erbjuds även av universitet och högskolor t ex KTH.

Branschorganisationer som t ex Samfundet för Fastighetsekonomi och olika tidningar t ex Fastighetsvärlden har i olika utsträckning seminareverksamhet. Samfundet i samarbete med KTH ordnar varje höst ett tvådagarsseminarium under beteckningen Värderingsdagarna. Till denna kategori kan tillfogas de mässarrangörer som tillhandahåller seminarier i anslutning till aktuella mässor.

 


Tidskrifter

Utbildnings- och
forskningsinstitutioner


För en förteckning över kommande kurser, seminarier och mässor - se Agenda. Aktuellt och senaste nytt återfinns i Nyheter/Aktuellt/Referat.

Ytterligare information om publicister, nyhetskällor etc hittar du i Mediaföretag.

Se även:
Bekon (ordlista med bygg- och fastighetstermer, Tekniska Högskolan i Lund)


Click Here!

© 1998-2002
 Constellator 

 

[an error occurred while processing this directive]