Litteratur

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Kompetens-
utveckling

Mediaföretag


Litteratur
-
böcker om fastigheter -
______________________

 

 

Följande förteckning över litteratur innehåller böcker som i första hand behandlar fastigheter, fastighetsekonomi och fastighetsbranschen ur olika perspektiv.


Författare Titel Förlag
Claes Hägg Fastigheter och fastighetsaktier Studentlitteratur
Barbro Julstad Fastighetsindelning och markanvändning Norstedts Juridik
Mert Kubu och
Agneta Söderberg
Leva och överleva i bostadsrätt Cordia
Ingrid Uggla Bo i bostadsrätt Norstedts Juridik
Anders Victorin Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt Iustus Förlag
- Bostadsrättshandboken Företagscentrum

 

Annan bra litteratur kan finnas hos de olika högskolorna och universiteten som bedriver fastighetsekonomisk utbildning och forskning. Hos dessa publiceras regelbundet t ex olika forskningsarbeten och examensarbeten.

Se vidare Bokförlag.

 


Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!


[an error occurred while processing this directive]

Click Here!

© 1998-2003
 Constellator