Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

Maj -98 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. Effektiv Internet-surfning
- så uppnår du affärsnytta
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
April -98
Mars -98
Februari -98
Januari -98
December -97
November -97
Oktober -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

SKAFFA DIG INFORMATIONSFÖRSPRÅNG!

.

Det finns flera skäl till att använda Internet, t ex för att söka efter information, bevaka konkurrenter, hitta olika företag, läsa nyheter, för nöjes skull etc.

Om du surfar som privatperson kan du lugnt surfa in på olika webbsajter utan att behöva ta hänsyn till någon annan än dig själv. Surfning på arbetstid blir av flera skäl något annorlunda. Företag har en mängd kostnader (t ex anställdas lön) som gör planlöst eller nöjesinriktat surfande nästan omöjligt. I detta fall måste surfandet i första hand ligga inom ramen för företagets verksamhet, och i slutänden även bidra till att dra in intäkter till företaget.

Låter inte detta som om 90% av allt surfande bland anställda därigenom är bortkastat? Knappast! Men lite eftertanke och medvetenhet gör surfandet självklart mer målinriktat, något som både anställda och företaget tjänar på.

Så, vilka områden är det då som gör utnyttjande och surfande mer effektivt? Vilken "input" kan kombineras med affärsnytta för det egna företaget? Det finns flera viktiga områden som hänger ihop med detta.

.

1. Marknadsbevakning
Vad händer i vår omvärld? Hur förändras situationen för oss respektive våra kunder? För detta behöver du fakta, t ex om hur mycket lokaler och bostäder som är under uppförande, konjunkturbedömningar etc. Under denna rubrik skulle vi även kunna lägga begreppet konkurrensbevakning - när var du förresten senaste inne på dina konkurrenters hemsidor?

2. Nyhetsbevakning
Har dina konkurrenter expanderat? Vem har köpt eller sålt vad? Nyheter på Internet är en mycket effektiv och användbar möjlighet. Hur många tidskrifter har ni inte på er arbetsplats som går på cirkulation. Var ärlig - hur många veckor dröjer det innan siste man för läsa resp exemplar? På Internet kan alla läsa samtidigt. När som helst. Och informationen läggs aldrig undan i något otillängligt arkiv. Här är även äldre nyheter tillgängliga. På Internet stängs aldrig arkiven!

3. Hitta leverantörer respektive läs om deras nya produkter och tjänster
På Internet kan du enkelt söka dig fram till rätt företag. Den information som du annars skulle översköljas av finns här tillgänglig. När du själv vill. Det enda du behöver veta är företagets webbadress (eller ännu bättre en sajt som samlar flera). Om de har nya produkter och tjänster kommer du säkert att hitta detta på leverantörens sajt.

4. Positionering - publicitet
Vet du vad som skrivs om ert företag på Internet? Vilka sajter har länkat till just er? Internet existerar, och ert företag är en del av det oavsett om ni vill det eller inte. Vem som helst kan på sin egen sajt skriva om er, kanske ur ett negativt perspektiv. Det kan också förekomma att ett annat företag har registrerat en domän som liknar er, t ex under en annan s k toppdomän (t ex .com), eller har samma eller nästa samma namn som er under toppdomänen .se. Under 1998 kommer det att dyka upp ännu fler toppdomäner (t ex .frm) på Internet, något som säkerligen kommer att öka förvirringen ännu mer.

5. Marknadsföring
Internet är ett effektivt medium för marknadsföring. Du behöver dock veta var du ska lägga din annonsering. Vilka sajter är populärast? Vilka är inriktade mot din målgrupp? Vilka metoder och "knep" ger effektiv marknadskommunikation? Det är viktiga områden som också ständigt förändras. Tänk efter - hur stor del av er Internet-budget lägger ni på utformningen av er sajt och stor del lägger ni på marknadsföringen av den? Hur mycket skulle fler besökare skulle er sajt på om ni satsade hälften på respektive del?

6. Vad händer på Internet?
Internet förändras ständigt. Nya sajter tillkommer och försvinner eller ändras. Ny teknik införs och gammal fasas ut. Om ni ska kunna kommunicera med era kunder effektivt måste ni veta hur ni ska göra detta på bästa möjliga sätt. På vilka sajter hittar ni den bästa informationen om detta? Ska ni abonnera på någon betaltjänst? I "Månadens krönika" får du vissa svar, Constellators månatliga nyhetsbrev ger ytterligare tips. Vissa sajter kanske behöver besökas varje dag, andra räcker det med att besöka någon gång i månaden. Gör du ingenting av det här måste du försäkra dig om att dina konkurrenter gör samma sak.

.

.

BEHÖVER NI EN SÄRSKILD INTERNETPOLICY?

För att ert företag ska kunna arbeta effektivt med Internet så får ni inte se det som en fristående del som kompletterar er övriga verksamhet. Gör upp en plan eller ett program som baseras på följande punkter:

 • Integrera Internet-användandet med övrig verksamhet inom företaget (t ex marknadsföring, konkurrensbevakning, kundrelationer, övrigt IT-stöd)
 • Definiera och distribuera företagets övergripande policy till de anställda (vad vill företaget att surfandet används till, finns det sajter som ej bör besökas, uppträdande (netiquette) vid korrespondans via mail etc)
 • Definiera ansvarsområden, t ex info-/web-/postmaster
 • Bestäm vilka hos er som har nytta av att ha tillgång till Internet (måste alla ha?). Ange för var och en vad Internet ska användas till.
 • Utbilda (om berörda skall surfa effektivt måste de veta hur man gör, vilka sajter som är av intresse m m), Informera om säkerhetsfrågor i samband med Internet och mailanvändning
 • Om nödvändigt - filtrera! Med hjälp av särskilda s k filterprogram kan vissa sajter spärras ut. Sätt er in hur bl a cookies fungerar och hur information om besökta sajter sparas på besökarens dator. Om ni reglerar Internet, se till att det finns friare regler efter arbetstidens slut
 • Skilj på Internet och Webben (WWW). Via Internet kan ni även hantera e-post och få tillgång till Usenets olika diskussionergrupper
 • Fastställd en policy för hantering av e-mail . Detta kan gälla t ex kontroll av bifogade filer till inkommande e-mail. Det kan också handla om hur snabbt ni försöker besvara inkommande mail.
 • Undersök möjligheterna med Intranet och Extranet! Intranet är ett Internet inom en koncern. Genom det kan ni distribuera information till olika delar av er organisation. Extranet är ett Internet som endast kan användas av era kunder. I dessa former får Internet ett i väsentliga delar annat innehåll och utformning.
 • Ta redan på vilken utrustning ni har eller behöver skaffa. Se till att veta det för alla som kör/kan förvänta köra Internet i den närmaste framtiden. Detta gäller även tilläggsprogram, s k plug-ins
 • Samla upp de anställdas erfarenheter (skapa en tipsbank, interna länktipslistor, förbättringsförslag för den egna sajten m m)

.

Ju större företaget/koncernen är, desto viktigare är dessa frågor. Låt inte entusiaster ta över bara för att det handla om Internet. Å andra sidan - släpp fram dessa! Med andra ord: se till att det händer något.

För att det ska leda någon vart måste ni sätter er in i vad Internet betyder för ert företag. I den processen måste alla i företag dra åt samma håll - tekniker, marknadsfolk och företagsledning.

.

[Fortsättning]

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.
 
.

Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig

 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.