Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

April -98   Till hemsidan
Varje månad.. Utländska webbsajter
- för tips eller marknadsföring?
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
Mars -98
Februari -98
Januari -98
December -97
November -97
Oktober -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

SAJTER FÖR TIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE - KOMMUNIKATION INÅT!


Att besöka utländska sajter innebär på att i hög utsträckning gå till de anglosaxiska länderna (främst USA, Kanada och Storbritannien). USA är i många avseenden ett föregångsland, så finns av naturliga skäl många bra sajter där. Risken är dock att man missar de europeiska sajter som man kan ha nytta av (speciellt illa i de fall dessa har texten både på det inhemska språket och engelska). De flesta sajter med undantag för Storbritannien har dock inte engelska som huvudspråk, vilket i någon mån begränsar antal nyttiga sajter.

Det finns i huvudsak fyra typer av utländska sajter som kan vara intressanta att titta närmare på:

 • Sökmotorer och katalogtjänster inkl Usenet, chat m m
  (för att hitta, erfarenhetsutbyte)
 • Sajter om Internet och webbsajt-utveckling
  (för att kommunicera bättre, marknadsföring)
 • Sajter om företag och investeringar
  (för att läsa nyheter)
 • Fastighetsrelaterade sajter
  (för att få exempel/föregångare)

.

SÖKMOTORER OCH KATALOGTJÄNSTER


En sajttyp som är central för Internet är s k sökmotorer. Redan här kan vi hitta guldkorn. Sökmotorerna AltaVista och Lycos har nämligen amerikanska motsvarigheter. Dessa bedöms att vissa som överlägsna sina svenska motsvarigheter, så titta gärna på dem. I ett fall, Yahoo, som är en manuellt skött katalogtjänst (sajt som listar andra sajter i olika kategorier), gäller dock att den svenska motsvarigheten av naturliga skäl är bättre än den amerikanska (som i och för sig även täcker svenska sajter). Här finns nämligen ingen automatisk sökning och uppdatering databasen, utan detta sköts manuellt.

Katalogtjänster i övrigt vimlar det av sådana i USA. En del "skjuter på allt som rör sig", andra är mer specialiserade. Ett tips är att begränsa sig till de sajter som enbart är inriktade på fastighetssektorn. De är ändå tillräckligt många för att det ska ta tid att upptäcka dem och hinna gå igenom dem för att se om de är värda av sätta upp bokmärken för. Några av dessa är enbart nationella, dvs inriktade på den amerikanska fastighetsmarknaden. I dessa fall kan det var bättre att söka sig någon annanstans (såvida man t ex avser att köpa ett litet sommarställe i Florida eller motsvarande).

Andra typer av användbara Internet-resurser är s k ranking-sajter som listar andra sajter i popularitetsordning, sajter som är kopplade till Internets diskussionsgrupper på Usenet, sajter med inriktning på chat, mailing-listor m m. I dessa fall föreligger en stark fokusering på amerikanska förhållanden, vilket i många fall gör dessa resurser mindre intressanta för svenska företag.

.

SAJTER OM INTERNET OCH SAJTUTVECKLING


Internet handlar i större utsträckning än andra medier om aktv kommunikation. Varför? Därför att du kommunicerar med kunden/besökaren direkt; denne kan agera (fylla i formulär, starta beräkningar, förflytta sig mellan sidor, skicka mail till dig etc.). Det här är saker som din sajt bör fånga upp.

Det finns både grundläggande och avancerade tillämpningar kring detta. En del tips handlar om hur din sajt kan och bör se ut respektive fungera. Det kan också handla om t ex hur sajten marknadsförs eller kopplingen mellan er Internet-satsning och er övriga marknadsföring. Inom detta område dominerar USA stort. Det finns enstaka sajter i t ex Storbritannien och Sverige, men ingen av dessa är särskilt välutvecklade, och de är inte heller särskilt många.

De på ditt företag som är inblandande i den tekniska aspekten av er sajt bör leta upp de viktigaste sajterna på detta område och återkomma till dessa kontinuerligt. Det finns mycket att lära sig. Även om man inte vill använda sig av alla finesser och tricks, så bör ni åtminstone veta vad som finns och hur det kan användas.

Andra sajter är inriktade på designdelen. Det finns specialiserade sajter som kan hjälpa dig att göra dina bilder på sidorna mindre (och därmed mer snabbladdade), göra rörliga bilder (s k animeringar), kontrollera att dina externa länkar inte pekar mot webbsidor som har flyttats eller upphört m m.

Det finns också sajter som rör speciella områden av Internet, t ex hur sökmotorer fungerar. Andra sajter kan vara inriktade på att skriva om kriterier för val av webhotell. Fler exempel finns.

.

SAJTER OM FÖRETAG OCH INVESTERINGAR


Mycket av det som rör företagande och affärer, t ex skatter, lagstiftning och affärsförhållanden, skiljer sig mellan olika länder vilket gör att många utländska affärsrelaterade sajter är av begränsat värde. Detta gäller framför allt sajter utanför Europa. Den typ av sajter som du kan ha störst nytta av är sålunda de vars ämnesområden inte är bundna till geografiska förhållanden.

Ett utmärkt sådant område att inhämta kunskaper om, och som också är rikligt representerat på Internet, är sajter som handlar om marknadsföring och annonsering. Många av dessa finns i USA. Det finns också en hel del amerikanska sajter som rör investeringar och investerare som i enstaka fall kan vara av intresse.

Sajter som rör marknadsföring är intressanta framför allt i de fall som de även eller i första hand behandlar Internet-relaterad marknadsföring. Marknadsföring inom detta segment är ett i många delar outvecklat område, framför allt utanför USA. Kombinerar du bevakning inom detta område med kunskaper om sajtutveckling kan du skapa en slagkraftig och effektiv sajt som är utvecklande för ditt företag.

Missa heller inte att bevaka utvecklingen inom EU. Utvecklingen av lagstiftning m m inom olika europeiska länder som rör handel, skatter, arbetslagstiftning etc kan påverka var företag lägger sina arbetsplatser. I slutänden påverkar det bl a efterfrågan på lokaler.

Mycket av det som rör Internet kretsar kring aktier och aktieplaceringar. Om du vill jämföra svenska fastighetsbolag med t ex amerikanska ger Internet dig goda möjligheter till det. En titt på t ex amerikanska börsnoterade fastighetsbolag och utveckling av deras aktiekurser kan ge en hel del information och synvinklar som du sedan kan omsätta vid analys av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen (och även de onoterade för den delen).

Är du ambitiös kan även regelbundna besök till nyhetsinriktade sajter vara intressant. Genom att läsa nyheter om händelser inom t ex det amerikanska näringslivet respektive amerikansk statistik, får du ett bra komplement till motsvarande svenska nyheter.

.

[Fortsättning]

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 
 
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.