Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till hemsidan
Varje månad.. Fastighet - Mars 1998 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
Februari -98
Januari -98
December -97
November -97
Oktober -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

DESIGN GÖR DINA WEBSIDOR PERSONLIGA!


En hel del av framgången för en webbsajt hänför sig till hur sajten är designad. Kunskaper om hur sidor bör utformas och hänga ihop sinsemellan kan i vissa fall vara skillnaden mellan succé och fiasko. Även med väldigt små medel går det att åstadkomma mycket. Ett intresse för hur besökaren kan tänkas uppfatta och utnyttja ens webbsidor kan vara minst lika viktig som att kunna genomföra en webbsatning på hundratusentals kronor. På ett tidigt stadium bör du därför fundera över syftet med sajten och vem som är målgruppen.

När du reflekterar över syftet med sajten kan det vara bra att ha företagets affärsidé i bakhuvudet. Sajtens utformning bör vägledas av vad företaget vill uppnå och vilka behov hos kunden man vill lösa. Ett stort företag med lång historik som t ex fastighetsbolaget Hufvudstaden har redan en viss profil som man odlat under många år. Sajtens utformning bör då ligga inom ramen för den profilen. Hufvudstaden vänder sig också till en viss typ av kunder, ofta de som söker kontor på prestigefyllda adresser. Dessa kunder skiljer sig sannolikt från t ex mindre företag som letar kontorslokaler i någon svensk mellanstor stad.

I dessa fall kan många olika parametrar styra sajtens utformning, allt från antal sidor och val av färger till vilken typ av information som man lägger ut på sajten. Det går ju t ex att lägga ut endast den viktigaste informationen och istället sträva efter att få en personlig kontakt med sajtbesökaren.

.

VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR SKA JAG UTGÅ FRÅN?

När du startar eller vidareutvecklar en webbsatsning sker detta sannolikt med liten erfarenhet. Många har redan erfarenhet av marknadsföring och design sedan tidigare, men förvånansvärt ofta tycks man inte tillämpa dessa kunskaper. Det finns dock ett bra och billigt knep som nästa alltid fungerar - titta på hur andra har gjort!

Detta gör inte bara att du får idéer från andra, du ser även vilka lösningar som är allmänvanliga. Du bör notera detta eftersom dina besökare lättare tar sig fram om din sajt har en för besökaren välbekant utformning. Så fort besökaren känner osäkerhet eller frustration över att inte hitta saker där denna förväntar sig att finna det så kommer denne sannolikt att lämna din sajt. Kanske försvinner besökare så tidigt att vederbörande inte ens har hunnit se ditt huvudbudskap.

I ett webbprojekt måste du bestämma dig för hur mycket du vill göra själv och hur mycket som skall beställas externt. Normalt bör du välja endera lösningen, men är du van vid projektledning bör du kunna blanda externa och interna resurser utifrån var de bästa kompetenserna finns. Du kan t ex mycket väl själv skapa manus till dina sidor men låta en extern webbyrå stå för den grafiska utformningen.

Du måste också förstå att det sannolikt finns en skillnad mellan hur mycket det egna företaget utnyttjar Internet och hur mycket kunderna/besökarna gör detta. Det är viktigt att sajtens utformning styrs av kunskapen om vilka det är som besöker den egna sajten, vilka sidor de tittar på etc. Och det är minst lika betydelsefullt för ett företag som utnyttjar Internet i liten omfattning att ha en sajt, som för ett företag som surfar regelbundet.

.

INTERNETS VIKTIGASTE EGENSKAPER


Det finns en sak som överskuggar nästan allt annat av betydelse när det gäller webbdesign. Ordet för detta heter hastighet. I framtiden när överföringshastigheterna för webbsidorna kanske är 10-20 ggr högre än idag kommer detta vara ett mindre problem, men än så länge är hastigheten en begränsande faktor. Annorlunda uttryckt - det måste gå snabbt att hämta den sida som besökaren vill läsa. Om en sida tar för lång tid att hämta kommer besökaren att nästan omgående gå till en annan sida, som ev ligger utanför din egen sajt.

Tänk också på att det förmodligen är skillnad på den utrustning ditt eget företag har och den som besökaren har. Det är väldigt lätt att lura sig på den punkten och utforma sidorna utifrån den utrustning som man själv har.

En annan mycket viktigt faktor är vilken webbläsare som besökarna har. Vissa sajtägare är snabba på att lägga till funktioner som endast fungerar i den senaste webbläsaren eller i ett visst företags webbläsare. Det finns också lösningar som baserar sig på s k Java-applets, JavaScript och dynamisk HTML.

Med hjälpa av dessa alternativ kan man kombinera vanliga webbsidor med vanlig programmering och databaslösningar. Allt för att göra sidor som annars är statiska mer interaktiva. Å andra sidan finns en uppenbar risk för problem eftersom vissa webbläsare inte stödjer dessa lösninger eller därför att besökaren har inaktiverat dem i sin webbläsare.

Det går att "känna av" vilken webbläsaren har och utforma sidorna efter det, men tyvärr så leder detta till att du måste utveckla olika sidor parallellt. Självklart blir detta i allmänhet ett onödigt merarbete. Ett gott råd är därför att undvika detta.

Det kan också vara på plats att påminna om att det är långt ifrån alla som kör webbläsare i PC/Windows-miljö. Även om du kanske inte kan testa hur dina sidor ser ut i en MacIntosh eller Unix-dator som bör du känna till detta. Utvecklar du webbsidor för ett s k intranät, ett Internet-nät som endast används internt inom företag så kan man naturligtvis ta ut svängarna lite mer.

Har du kommit så långt i ditt arbete finns det ytterligare en sak att ta upp innan vi övergår till det praktiska - tänk på att utveckla din webbsajt så att den enkelt kan uppdateras och underhållas. Skapa ett underlag som är genomtänkt och genomförbart. Se till att du dokumenterar din planering, och att planeringen är långsiktig och tar hänsyn till att din webbsajt hela tiden kommer att förändras. Att behöva riva ner och bygga upp på nytt tar både kraft och tid, och är i de flesta fall lätt att undvika med god planering.

[Forts.]

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 
 
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998.
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.